Nhân sự

Ban Biên tập Chuyên san Khoa học Tự nhiên - Kỹ thuật - Công nghệ

Đinh Nho Hào, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam, Việt Nam

Nguyễn Đông Anh, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam, Việt Nam

Đỗ Khắc Đức, Đại học Curtin, Australia

Thân Ngọc Hoàn, Trường Đại học Hàng hải, Việt Nam

Nguyễn Hữu Đức, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam

Đỗ Năng Toàn, Viện Công nghệ thông tin - Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, Việt Nam

Nguyễn Đức Toàn, Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam

Đoàn Đình Phương, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam, Việt Nam

Trần Anh Tuấn, Bộ Giáo dục Đào tạo, Việt Nam

La Mạnh Hùng, Nevada University, USA, Hoa Kỳ

Boyko Gyurov, Geogria Gwinnet University, USA, Hoa Kỳ

Keith A. Teague, Oklahoma State University, USA, Hoa Kỳ

Nguyễn Thị Hiền Lan, Đại học Thái Nguyên, Việt Nam

Đặng Văn Minh, Đại học Thái Nguyên, Việt Nam

Nguyễn Văn Đăng, Đại học Thái Nguyên, Việt Nam

Lê Thị Thanh Nhàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Việt Nam

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved