Nhân sự

Ban Biên tập Chuyên san Khoa học Xã hội - Nhân văn - Kinh tế

Lê Quốc Hội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Việt Nam

Lê Anh Vũ, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Việt Nam

Tô Đức Hạnh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Việt Nam

Hoàng Phúc Lâm, Học viện Chính trị quốc gia HCM, Việt Nam

Bùi Thị Thanh Lương, Học viện Khoa học Quân sự, Việt Nam

Đặng Thị Thu Hương, Học viện Quản lý Giáo dục, Việt Nam

Phạm Hoàng Hải, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Việt Nam

Vũ Thanh Sơn, Ban Tổ chức trung ương, Việt Nam

Lê Thanh Bình, Học viện Ngoại giao, Việt Nam

Phạm Tú Tài, Học viện Chính trị khu vực I, Việt Nam

Lee Song Kun, Daegu University, Korean, Hàn Quốc, Cộng hòa

Nguyễn Văn Hải, Southern Nazereen University - SNU-(Oklahoma, USA), Hoa Kỳ

Nguyễn Khánh Doanh, Đại học Thái Nguyên, Việt Nam

Đàm Thị Uyên, Đại học Thái Nguyên, Việt Nam

Ngô Thị Thanh Quý, Đại học Thái Nguyên, Việt Nam

Nguyễn Hồng Liên, Đại học Thái Nguyên, Việt Nam

Phạm Chiến Thắng, Đại học Thái Nguyên, Việt Nam

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved