Lãnh đạo tạp chí

Tổng biên tập

  1. Nguyễn Hữu Công, Đại học Thái Nguyên, Việt Nam

Phụ trách chuyên san

  1. Trần Viết Khanh, Đại học Thái Nguyên, Việt Nam
  2. Nguyễn Văn Dự, Đại học Thái Nguyên, Việt Nam
  3. Chu Hoàng Mậu, Đại học Thái Nguyên, Việt Nam
  4. Nguyễn Danh Nam, Đại học Thái Nguyên, Việt Nam
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved