Mã số e-ISSN và xuất bản trực tuyến từ tháng 6-2019

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên đã được cấp bổ sung mã số tiêu chuẩn quốc tế cho phiên bản xuất bản điện tử (e-ISSN). Nhằm giảm thời gian chờ đợi xuất bản cho các tác giả, từ tháng 6/2019, các bài báo gửi đăng sẽ được định kỳ duyệt xuất bản mỗi tháng 2-3 lần. Các bài báo sẽ được xuất bản trực tuyến ngay sau khi được duyệt đăng. Phiên bản in của số tạp chí vẫn được phát hành định kỳ như trước đây.
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved