Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHTN trên các hệ thống chỉ mục quốc gia và quốc tế

Trong lộ trình nâng cao chất lượng Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên theo tiêu chuẩn quốc tế, đến nay các bài báo đăng trên Tạp chí đã chính thức được lập chỉ mục trong nhiều hệ thống quốc gia và quốc tế. Quý vị có thể xem thông tin chi tiết bằng cách truy cập các đường link sau: Google Scholar, Crossref, PKP Index, VJOL.
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved