Bài báo xuất bản trong năm 2020 được chỉ mục trong ACI

Các bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên từ tháng 01/2020 (Tập 225, số 1) trở đi đã được lập chỉ mục trong Hệ thống trích dẫn Đông Nam Á (ACI).

Chi tiết xem tại ĐÂY.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved