Định danh DOI cho các bài báo

Từ số 6, tập 226 trở đi, mọi bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHTN sẽ được gán DOI (mã định danh đối tượng số).
Mã nhận dạng đối tượng kỹ thuật số (DOI) là một mã định danh được sử dụng để xác định các đối tượng duy nhất, được quy định bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế.

Định danh DOI cho các bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHTN sẽ có dạng: 10.34238 / tnu-jst.xxxx, trong đó xxxx là mã của bài báo.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved