Mã định danh số quốc tế DOI cho các bài báo tiếng Anh của Tạp chí

Mã định danh số quốc tế DOI (viết tắt từ Digital Object Identifier) là một mã số xác định sự tồn tại vĩnh viễn cho một tập tin trên Internet, tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế ISO. Trong trường hợp địa chỉ mạng của tập tin thay đổi, người truy cập bằng DOI vẫn được đổi hướng tự động đến địa chỉ mới của tập tin.

Trong lộ trình áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế cho các bài báo của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, Tạp chí đã đăng ký và được cấp mã định danh quốc tế DOI.

Trước mắt, các bài báo đăng trên hai chuyên san đặc biệt xuất bản bằng tiếng Anh sẽ được cấp mã định danh DOI và được lập chỉ mục trong hệ thống quốc tế Crossref (https://www.crossref.org)
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved