XÂY DỰNG MÔ HÌNH TỰ ĐỘNG PHÂN VÙNG KHOẢNG SÁNG SAU GÁY TRÊN ẢNH SIÊU ÂM THAI | Hương | TNU Journal of Science and Technology

XÂY DỰNG MÔ HÌNH TỰ ĐỘNG PHÂN VÙNG KHOẢNG SÁNG SAU GÁY TRÊN ẢNH SIÊU ÂM THAI

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 24/04/24                Ngày hoàn thiện: 10/06/24                Ngày đăng: 11/06/24

Các tác giả

Phạm Thu Hương Email to author, Viện Công nghệ thông tin - Viện Khoa học và Công nghệ quân sự

Tóm tắt


Việc xác định vùng khoảng sáng sau gáy (độ mờ da gáy) trên ảnh siêu âm thai trong quý I của thai kỳ là một bước quan trọng và cần thực hiện với tất cả các thai phụ nhằm phát hiện sớm hội chứng Down, hội chứng Turner, dị dạng thai và một số hội chứng di truyền khác. Hiện tại việc siêu âm đo độ mờ da gáy được thực hiện thủ công bởi các bác sĩ siêu âm có trình độ cao và được cấp chứng chỉ, nên kết quả phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm của bác sĩ. Do đó, cần có phương pháp để tự động xác định vùng khoảng sáng sau gáy, nhằm hỗ trợ các bác sĩ đo độ mờ da gáy một cách nhanh chóng và chính xác. Bài báo này tập trung vào việc sử dụng mô hình mạng học sâu phân vùng ảnh siêu âm thai để phát hiện vùng khoảng sáng sau gáy. Một số mô hình học sâu phân vùng ảnh phổ biến như FPN, UNet, UNet++, DeepLabV3 và DeepLabV3+ được lựa chọn để cài đặt, thử nghiệm. Thực nghiệm cho thấy mô hình UNet với bộ mã hóa EfficientNetB6 đạt kết quả tốt nhất với độ chính xác là 99,51%, điểm số IoU là 60,95%, điểm số Dice là 77,14%. Bài báo cũng đề cập đến những thách thức và hướng phát triển tiếp theo của lĩnh vực này.

Từ khóa


Học sâu; Thị giác máy tính; Khoảng sáng sau gáy; Phân vùng ảnh; Hình ảnh siêu âm

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] Y. Deng, Y. Wang, and P. Chen, “Automated detection of fetal nuchal translucency based on hierarchical structural model,” 2010 IEEE 23rd International Symposium on Computer-Based Medical Systems (CBMS), IEEE, 2010, pp. 78-84.

[2] S. Nirmala and V. Palanisamy, “Measurement of nuchal translucency thickness for detection of chromosomal abnormalities using first trimester ultrasound fetal images,” arXiv preprint arXiv:10011986, 2010.

[3] A. Anzalone, G. Fusco, F. Isgrò, et al., “A system for the automatic measurement of the nuchal translucency thickness from ultrasound video stream of the foetus,” Proceedings of the 26th IEEE International Symposium on Computer-Based Medical Systems, IEEE, 2013, pp. 239-244.

[4] J. Park, M. Sofka, S. Lee, et al., “Automatic nuchal translucency measurement from ultrasonography,” International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention, Springer, 2013, pp. 243-250.

[5] G. Sciortino, E. Orlandi, C. Valenti, et al., “Wavelet analysis and neural network classifiers to detect mid-sagittal sections for nuchal translucency measurement,” Image Analysis & Stereology, vol. 35, no. 2, pp. 105-115, 2016.

[6] G. Sciortino, D. Tegolo, and C. Valenti, “Automatic detection and measurement of nuchal translucency,” Computers in Biology and Medicine, vol. 82, pp. 12-20, 2017.

[7] G. Sciortino, D. Tegolo, and C. Valenti, “A non-supervised approach to locate and to measure the nuchal translucency by means of wavelet analysis and neural networks,” 2017 XXVI International Conference on Information, Communication and Automation Technologies (ICAT), IEEE, 2017, pp.1-7.

[8] G. Sciortino, D. Tegolo, and C. Valenti, “Morphological analysis combined with a machine learning approach to detect utrasound median sagittal sections for the nuchal translucency measurement,” Mexican Conference on Pattern Recognition, Springer, 2017, pp. 257-267.

[9] T. Y. Lin, P. Dollár, R. Girshick, K. He, B. Hariharan, and S. Belongie, “Feature pyramid networks for object detection,” in Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition, 2017, pp. 2117-2125.

[10] O. Ronneberger, P. Fischer and T. Brox, “U-net: Convolutional networks for biomedical image segmentation,” in Proceedings of Medical image computing and computer-assisted intervention–MICCAI 2015: 18th international conference, Springer International Publishing, 2015, part III, pp. 234-241.

[11] Z. Zhou, M. M. R. Siddiquee, N. Tajbakhsh, and J. Liang, “Unet++: A nested u-net architecture for medical image segmentation,” In Proceedings of Deep Learning in Medical Image Analysis and Multimodal Learning for Clinical Decision Support: 4th International Workshop, DLMIA 2018, and 8th International Workshop, ML-CDS 2018, Springer International Publishing, 2018, vol. 4, pp. 3-11.

[12] L. C. Chen, G. Papandreou, F. Schroff, and H. Adam, “Rethinking atrous convolution for semantic image segmentation,” arXiv preprint arXiv:1706.05587, 2017.

[13] L. C. Chen, Y. Zhu, G. Papandreou, F. Schroff, and H. Adam, “Encoder-decoder with atrous separable convolution for semantic image segmentation,” in Proceedings of the European conference on computer vision (ECCV), 2018, pp. 801-818.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.10205

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved