T. 229, S. 07 (2024)

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Mục lục

Công nghệ Thông tin và Truyền thông

TNU Journal Office
PDF
Tạ Văn Khỏe, Trần Hữu Phi
PDF
3 - 13
Trịnh Minh Đức
PDF
14 - 21
Vũ Vinh Quang, Nguyễn Đình Dũng
22 - 30
Vũ Lê Quỳnh Phương, Phạm Nguyên Khang, Trần Nguyễn Minh Thư
PDF
31 - 39
Nguyễn Hoàng Vũ, Trần Quốc Cường
40 - 48
Phạm Đình Phong, Phạm Thị Lan, Trần Xuân Thanh
PDF
49 - 57
Hoàng Thanh Hải, Thân Quang Khoát
58 - 64
Dụng Văn Lữ, Huỳnh Phương Anh, Huỳnh Bảo Nguyên, Nguyễn Ngọc Minh Trí, Cao Thị Mỹ Hảo, Nguyễn Thị Hồng
PDF
65 - 72
Nguyễn Trọng Tú, Nguyễn Trung Tín
PDF
73 - 84
Ma Thị Hồng Thu
PDF
85 - 92
Nguyễn Thành Long, Nguyễn Hữu Thọ
93 - 103
Vũ Thạch Dương, Nguyễn Thanh Tùng
104 - 110
Lê Minh Lợi, Trần Nguyễn Minh Thư, Hồ Quốc An, Phạm Nguyên Khang
PDF
111 - 120
Nguyễn Thành Công, Nguyễn Ngọc Sơn, Đào Ngọc Nam Hải, Nguyễn Huy Tình, Jonathan Andrew Ware, Nguyễn Ngọc An
121 - 132
Chu Bảo Minh, Tô Thị Mai Hương, Trần Giang Sơn
133 - 140
Phạm Thu Hương
PDF
141 - 148
Đặng Trường Thịnh
PDF
149 - 155
Đặng Thị Dung, Hà Lê Ngọc Dung, Trương Lê Chương, Thái Chí Hào, Trần Văn Phúc
PDF
156 - 167
Vũ Thị Kim Hảo
PDF
168 - 175
Nguyễn Trọng Vinh, Phạm Thị Bảy, Lâm Thành Hiển, Đỗ Năng Toàn
PDF
176 - 183
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved