ỨNG DỤNG PHẦN MỀM GIS XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐƠN VỊ ĐẤT ĐAI XÃ QUYẾT THẮNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN | Trung | TNU Journal of Science and Technology

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM GIS XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐƠN VỊ ĐẤT ĐAI XÃ QUYẾT THẮNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/07/17

Các tác giả

1. Chu Văn Trung Email to author, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
2. Đỗ Sơn Tùng, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
3. Nguyễn Quang Thi, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
4. Phạm Văn Tuấn, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
5. Dương Thị Cẩm Linh, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu tập trung xác định, phân tích và đánh giá 5 yếu tố tự nhiên có tác động đến việc sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên đó là: Loại đất, thành phần cơ giới, độ sâu tầng đất, độ dốc và chế độ tưới Các yếu tố lựa chọn được cho là đại diện nhất cho nhóm các yếu tố tự nhiên đối với điều kiện thực tế tại khu vực nghiên cứu. Trên cơ sở tổng hợp, đánh giá từng yếu tố, nghiên cứu đã xác định được từng cấp độ và phân chia theo FAO và tiêu chuẩn hiện hành về phân hạng các chỉ tiêu đặc tính đất đai cụ thể là: Loại đất có 03 loại, thành phần cơ giới (TPCG) 2 cấp, độ sâu tầng canh tác 03 cấp, độ dốc 03 cấp và chế độ tưới 02 cấp. Bằng việc ứng dụng phần mềm GIS, nghiên cứu đã xác định được 23 đơn vị đất đai trong tổng diện tích là 1153,97ha trên cơ sở 5 yếu tố đánh giá. Kết quả nghiên cứu này sẽ là cơ sở khoa học giúp cho việc phân hạng thích hợp đất đai trên địa bàn toàn xã từ đó đề xuất hướng sử dụng đất hiệu quả, bền vững của các nghiên cứu tiếp theo.


Từ khóa


Quyết Thắng, GIS, đơn vị đất đai, đánh giá, phân lớp

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved