MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM, TÍNH CHẤT CỦA ĐẤT SỬ DỤNG CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯƠNG SƠN, TỈNH HÀ TĨNH | Đức | TNU Journal of Science and Technology

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM, TÍNH CHẤT CỦA ĐẤT SỬ DỤNG CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯƠNG SƠN, TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/07/17

Các tác giả

1. Trần Xuân Đức Email to author, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
2. Nguyễn Ngọc Nông, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
3. Nguyễn Tiến Sỹ, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tóm tắt


Kết quả nghiên cứu cho thấy trên địa bàn huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh có 6 nhóm với 13 loại đất dưới nhóm; trong đó có 4 nhóm đất và 8 loại đất đang được sử dụng cho sản xuất nông nghiệp gồm: nhóm đất phù sa, nhóm đất xám bạc màu, nhóm đất đỏ vàng và nhóm đất thung lũng. Diện tích lớn nhất là nhóm đất đỏ vàng với 78.,083,87 ha, chiếm 71,19% diện tích tự nhiên của huyện; nhóm đất phù sa với 9.875,97 ha, chiếm 9,0%; thấp nhất là diện tích nhóm đất thung lũng với 247,78 ha, chiếm 0,23%. Tính chất của đất rất biến động. Đa số các loại đất có phản ứng chua đến rất chua, các chất tổng số như lân và kali khá nhưng chất dễ tiêu rất biến động, CEC và tổng cation trao đổi thấp nên độ bão hòa bazơ rất thấp.


Từ khóa


Đặc điểm đất, huyện Hương Sơn, nhóm đất, sản xuất nông nghiệp, tính chất đất

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved