NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM BỆNH LÝ, LÂM SÀNG BỆNH GIUN TRÒN ĐƯỜNG TIÊU HÓA Ở GÀ THẢ VƯỜN TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG | Tính | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM BỆNH LÝ, LÂM SÀNG BỆNH GIUN TRÒN ĐƯỜNG TIÊU HÓA Ở GÀ THẢ VƯỜN TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/07/17

Các tác giả

1. Nguyễn Quang Tính Email to author, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
2. Bùi Văn Luyện, Chi cục Thú y Hải Phòng
3. Phan Thị Hồng Phúc, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Kết quả nghiên cứu về đặc điểm bệnh lý, lâm sàng bệnh giun tròn đường tiêu hóa ở gà cho thấy: khi gà bị nhiễm giun tròn đường tiêu hóa đều biểu hiện triệu chứng lâm sàng và bệnh tích đại thể điển hình của bệnh như: Thân gầy, mào tích nhợt nhạt, phân sệt, lỏng, kém ăn, ủ rũ, lờ đờ; bệnh tích đường tiêu hóa - ruột non tổn thương, viên cata, niêm mạc ruột sung huyết, tụ huyết, manh tràng sưng có lấm tấm xuất huyết, chất chứa trong manh tràng keo dính màu đen đậm. Gà nhiễm giun tròn có số lượng hồng cầu và hàm lượng huyết sắc tố giảm; số lượng bạch cầu và số lượng tiểu cầu tăng so với gà khỏe, cụ thể là: Công thức bạch cầu thay đổi, tỷ lệ bạch cầu hạt là 34,04%; bạch cầu đơn nhân lớn là 3,09% và lâm ba cầu là 62,87%; công thức bạch cầu của gà nhiễm giun tròn thay đổi so với gà khỏe, số lượng và tỷ lệ của bạch cầu đơn nhân, bạch cầu hạt của gà nhiễm giun tròn giảm thấp so với gà khỏe trong khi đó số lượng và tỷ lệ lâm ba cầu lại tăng.


Từ khóa


Đặc điểm bệnh lý, lâm sàng, giun tròn, gà thả vườn, Hải Phòng.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved