THỰC TRẠNG CHÓ SỐT SỮA SAU ĐẺ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ | Long | TNU Journal of Science and Technology

THỰC TRẠNG CHÓ SỐT SỮA SAU ĐẺ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/07/17

Các tác giả

1. Sử Thanh Long Email to author, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
2. Vương Tuấn Phong, Viện nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh học và bệnh nhiệt đới

Tóm tắt


Sốt sữa là bệnh dinh dưỡng thường gặp trên chó sau đẻ, gây tỷ lệ chết cao nếu con vật không được phát hiện và điều trị kịp thời. Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 10 năm 2016 tới tháng 5 năm 2017, tại phòng khám Thú y và chăm sóc thú cưng GAIA, nhằm điều tra thực trạng chó sốt sữa sau đẻ và ứng dụng phác đồ điều trị. Bằng phương pháp chẩn đoán lâm sàng kết hợp định lượng nồng độ canxi huyết thanh, nghiên cứu thu được kết quả, chó sốt sữa chiếm tỷ lệ 2.60% (39/1501), chủ yếu là các giống chó nhỏ như Toy Poodle (48.72%), Fox (15.38%), trong độ tuổi từ <2 (43.59%) và từ 2-4 tuổi (51.28%), bệnh thường xảy ra trong vòng 4 tuần sau khi đẻ. Bên cạnh đó, trong nghiên cứu này chúng tôi không nhận thấy mối liên hệ giữa số con trên lứa và tỷ lệ mắc bệnh sốt sữa trên chó.


Từ khóa


sốt sữa, chó, số con trên lứa, tỷ lệ mắc bệnh, lứa tuổi

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved