MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, BỆNH LÝ, LÂM SÀNG BỆNH VE Ở CHÓ TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN – TỈNH THÁI NGUYÊN | Duyên | TNU Journal of Science and Technology

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, BỆNH LÝ, LÂM SÀNG BỆNH VE Ở CHÓ TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN – TỈNH THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/07/17

Các tác giả

1. Dương Thị Hồng Duyên Email to author, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
2. Phạm Diệu Thùy, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Tỷ lệ và cường độ nhiễm ve ở chó tại các địa phương thuộc thành phố Thái Nguyên là khác nhau, tỷ lệ nhiễm trung bình là 67,44%, cường độ nhiễm dao động từ 2 – 156 ve/ chó. Tỷ lệ và cường độ nhiễm ve ở các lứa tuổi chó là khác nhau và tăng dần theo tuổi. Chó nuôi ở mùa Hè và mùa Thu nhiễm ve cao hơn mùa Xuân và mùa Đông. Có 90,34% chó nhiễm ve có triệu chứng lâm sàng, những biểu hiện lâm sàng chủ yếu của chó bị ve ký sinh là: gầy yếu, niêm mạc nhợt nhạt, da lông xù xì, ngứa ngáy, hay gặm, liếm những chỗ bị ve ký sinh. Chó bị ve ký sinh có số lượng hồng cầu giảm, số lượng bạch cầu tăng; tỷ lệ lâm ba cầu và bạch cầu đơn nhân lớn giảm, tỷ lệ và số lượng bạch cầu hạt tăng rõ rệt so với chó khỏe.


Từ khóa


ve chó, dịch tễ, lâm sàng, bệnh lý, Tp. Thái Nguyên

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved