SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA KHE HỞ ĐƯỜNG IN ĐẾN ĐỘ BỀN VÀ ĐẶC TÍNH CƠ HỌC CỦA POLYCARBONATE TRONG IN 3D- FDM | Thế | TNU Journal of Science and Technology

SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA KHE HỞ ĐƯỜNG IN ĐẾN ĐỘ BỀN VÀ ĐẶC TÍNH CƠ HỌC CỦA POLYCARBONATE TRONG IN 3D- FDM

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 06/03/19                Ngày đăng: 07/03/19

Các tác giả

Phan Quang Thế Email to author, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Fused deposition modeling (FDM) là một dạng của in 3D được ứng dụng rộng rãi trong chế tạo các chi tiết nhựa nhiệt có hình dáng phức tạp, rất hiệu quả với sản xuất đơn chiếc. Độ bền của chi tiết được quyết định bởi độ bền liên kết của các sợi trong cùng một lớp và giữa các lớp. Bài báo này trình bày một nghiên cứu thực nghiệm nhằm phân tích ảnh hưởng của khoảng cách giữa các sợi in đến độ bền và đặc tính của PC trong in 3D thông qua thí nghiệm kéo và nén theo phương liên kết giữa các sợi in. Sự thay đổi của khoảng cách giữa các sợi in là nguyên nhân gây ra sự thay đổi cấu trúc dẫn tới thay đổi độ bền và đặc tính của sản phẩm in.

Từ khóa


In 3D, FDM, sự bám dính, đặc tính vật liệu PC, kéo nén đúng tâm.

Toàn văn:

PDF (English)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved