T. 192, S. 16 (2018)

KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (SỐ ĐẶC BIỆT BẰNG TIẾNG ANH)

Mục lục

Khoa học Tự nhiên - Kỹ thuật - Công nghệ (TNK)

Văn phòng Tạp chí
PDF
1-2
Nguyễn Thị Thanh Ngọc, Đinh Văn Thành, Đinh Văn Thuận
3-6
Đặng Quốc Vương
7-12
Phan Quang Thế
13-22
Lưu Phương Thảo
23-28
Hà Trần Phương, Lê Quang Ninh
29-35
Nguyễn Thị Minh Ngọc, Ngô Văn Giang
37-41
Bùi Thế Hùng
43-46
Bùi Thị Kiều Oanh, Ngô Thị Thu Thủy
47-54
Đỗ Thị Mai Hương, Phạm Thị Phượng
55-58
Trần Thanh Tùng, Nguyễn Việt Phương, Trần Đình Chúc
59-65
Vũ Như Nguyệt, Ngô Minh Tuấn, Nguyễn Thuận
67-71
Đỗ Khắc Đức, Nguyễn Đăng Bình, Nguyễn Văn Vị, Nguyễn Văn Hùng
73-86
Nguyễn Đăng Bình, Đỗ Khắc Đức, Nguyễn Văn Vị, Nguyễn Văn Hùng
87-96
Trần Hải Đăng
97-101
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved