ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TIÊU CHÍ MÔI TRƯỜNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ AN TƯỜNG, HUYỆN VĨNH TƯỜNG, TỈNH VĨNH PHÚC | Tuyết | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TIÊU CHÍ MÔI TRƯỜNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ AN TƯỜNG, HUYỆN VĨNH TƯỜNG, TỈNH VĨNH PHÚC

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/03/17

Các tác giả

Nguyễn Thị Tuyết Email to author, Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Kết quả nghiên cứu cho thấy kết quả thực hiện tiêu chí số 17 (tiêu chí môi trường)  trong xây dựng nông thôn mới tại xã An Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phú. Cụ thể là tỷ lệ hộ sử dụng nước giếng khoan tại xã đạt 98%, tỷ lệ hộ sử dụng nước giếng khoan qua bể lọc và máy lọc chiếm 44,07%. Hệ thống rãnh thoát nước còn 3 km chưa được cứng hóa và chưa có nắp đậy. Người dân vẫn còn tình trạng sử dụng cống lộ thiên hoặc không sử dụng cống thải. 100% các hộ dân chăn nuôi bò đã xây dựng hầm biogas, tuy nhiên vẫn còn tình trạng sử dụng trực tiếp chất thải chăn nuôi để tưới cây, nuôi cá. Xã hiện tại chỉ có bãi rác tạm. Tất cả các nghĩa trang nhân dân của xã đều chưa đạt chuẩn.


Từ khóa


An Tường, tiêu chí, môi trường, xây dựng, nông thôn mới

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved