THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TẠI MỘT SỐ NÔNG, LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN | Thủy | TNU Journal of Science and Technology

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TẠI MỘT SỐ NÔNG, LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/03/17

Các tác giả

1. Vũ Thị Thanh Thủy Email to author, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
2. Lê Tuấn Định, Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội
3. Tiêu Thị Hương, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Hiện nay trên toàn tỉnh Thái Nguyên hiện đang có 10 nông lâm trường với tổng diện tích được giao là gần 90 nghìn ha, trong đó đất nông trường là 6407,68 ha, đất lâm trường 77.596,1 ha, trong đó diện tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn thấp, chưa đến 50% tổng diện tích. Công tác quản lý đất đai tại các nông, lâm trường vẫn còn nhiều sai phạm, trong đó có một số sai phạm chính là giao đất không đúng thẩm quyền, sử dụng đất không hiệu quả, vi phạm tài chính về quản lý sử dụng đất. Các sai phạm chính là do chưa có một khung pháp lý rõ ràng về công tác quản lý đất tại các nông lâm trường trong thời kỳ đổi mới do vậy cần giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn giữa người dân và các nông lâm trường. Có giải pháp đối với diện tích sử dụng đất không hiệu quả, cấp giấy chứng nhận cho người dân nếu xét thấy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.


Từ khóa


Quản lý, đất nông lâm trường, quốc doanh, Thái Nguyên, quản lý và sử dụng

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved