KHÔNG GIAN NÚI RỪNG TRONG VĂN XUÔI NGỌC GIAO | Thu | TNU Journal of Science and Technology

KHÔNG GIAN NÚI RỪNG TRONG VĂN XUÔI NGỌC GIAO

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 06/06/19                Ngày đăng: 30/06/19

Các tác giả

Nghiêm Thị Hồ Thu Email to author, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Trong văn xuôi Ngọc Giao, không gian núi rừng vừa là không gian bối cảnh vừa là đối tượng nghệ thuật ấn tượng gắn với tư duy thẩm mĩ văn xuôi lãng mạn cùng những đặc trưng và tình cảm về một miền đất mới. Không gian ấy đã góp phần bổ sung những giá trị cho tác phẩm và khắc họa số phận tính cách của nhân vật nhưng chưa được quan tâm nghiên cứu. Qua việc thống kê, khảo sát và phân tích các giá trị văn chương của Ngọc Giao, bước đầu chúng tôi nhận thấy: Dưới sự cảm nhận của các nhân vật trong tác phẩm, núi rừng là những vùng đất lạ lẫm và không quen sống; hoang sơ mà thanh nhã, trong lành, tươi tắn; không gian của những cuộc chạy trốn thực tại bất hạnh, chuyến ngao du tìm hạnh phúc mới của các nhân vật; không gian gần gũi được dần cảm mến với tình người chất phác hồn hậu và nâng đỡ con người trong những hoàn cảnh bất hạnh.


Từ khóa


Ngọc Giao; văn xuôi; văn học Việt Nam; không gian; núi rừng.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Trần Đình Sử, Dẫn luận thi pháp học, tr.87, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1998.

[2]. Ngọc Giao, Đất, tr.57,tr.58, tr.78, tr.81 Nxb Cây Thông, Hà Nội, 1950.

[3]. Ngọc Giao, Cầu sương, tr.36, tr.40, tr.106, tr.107, Nxb Hà Nội, Hà Nội, 2011.

[4]. Ngọc Giao, Quán gió, tr.86, Nxb Hương Sơn, Hà Nội, 1948.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved