HỖ TRỢ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA: KINH NGHIỆM VÀ BÀI HỌC ĐỐI VỚI TỈNH THÁI NGUYÊN | Thủy | TNU Journal of Science and Technology

HỖ TRỢ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA: KINH NGHIỆM VÀ BÀI HỌC ĐỐI VỚI TỈNH THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 21/06/19                Ngày hoàn thiện: 05/08/19                Ngày đăng: 23/08/19

Các tác giả

1. Nguyễn Thu Thủy, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – ĐH Thái Nguyên
2. Hoàng Thái Sơn Email to author, Đại học Thái Nguyên
3. Nguyễn Khắc Miễn, Trại giam Phú Sơn 4, Cục C10, Bộ Công an

Tóm tắt


Tại mỗi quốc gia, địa phương, ngân hàng có những cách thức khác nhau trong hỗ trợ tín dụng ngân hàng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm giúp doanh nghiệp tiếp cận tốt hơn, chủ động hơn về nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. Bài viết nghiên cứu các chính sách đã được thực thi và mang lại hiệu quả cao tại một số quốc gia, địa phương trong nước, các ngân hàng quốc tế. Từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm cho Chính phủ, tỉnh Thái Nguyên và ngân hàng nhằm xây dựng giải pháp có hiệu quả  hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hàng dễ dàng và thuận lợi.


Từ khóa


Tín dụng; ngân hàng; doanh nghiệp nhỏ và vừa; kinh nghiệm và bài học; Thái Nguyên.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Phạm Thái Hà, “Chính sách tài chính hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ở một số quốc gia và bài học cho Việt Nam”, Tạp chí tài chính, S. 89, tr. 13- 17, Hà Nội, 2018.

[2]. Nguyễn Hà Phương, “Kinh nghiệm quốc tế về chính sách tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa”, Viện Chiến lược Ngân hàng, Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư, http://www. mpi.gov.vn/ Pages /tinbai.aspx?idTin=18465&idcm=234, ngày truy cập 15/06/2019, 2012.

[3]. Nguyễn Thị Hồng Nhung, “Pháp luật hỗ trợ DNNVV của Hàn Quốc và một số kiến nghị tham khảo”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Hà Nội, https://nguoihocluat.com/2016/06/19/ phap-luat-ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-cua-han-quoc-va-mot-so-kien-nghi-tham-khao/, ngày truy cập 20/06/2019, 2016.

[4]. Nguyễn Thế Bính, “Kinh nghiệm quốc tế về chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và bài học cho Việt Nam”, Tạp chí Phát triển và Hội nhập, T. 12, S. 22, tr. 34 – 40, 2013.

[5]. https://congthuong.vn/bac-ninh-tao-dot-pha-phat-trien-du-lich-52795.html, ngày truy cập 18/06/2019.

[6]. UBND tỉnh Khánh Hòa, Quyết định số 2343/QĐ-UBND về trợ giúp phát triển DNNVV tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 ngày 26 tháng 8 năm 2015.

[7]. http://thoibaonganhang.vn/vietcombank-danh-1000-ty-dong-cho-vay-dn-khoi-nghiep-o-bac-giang-59998.html, ngày truy cập 20/06/2019.

[8]. Trần Trọng Huy, Tín dụng ngân hàng đối với DNNVV tại các chi nhánh NH Nông nghiệp & PTNT Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Luận án tiến sỹ Học viện NH, Thành phố Hồ Chí Minh, 2013.

[9]. Trần Quốc Hoàn, Nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng NH của các DNNVV tại tỉnh Phú Thọ, Luận án tiến sỹ Học viện tài chính, Hà Nội, 2018.

[10]. International Finance Corporation, The SME Banking Knowledge Guide, 2th Edition, Washington DC, 2009.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved