T. 205, S. 12 (2019)

KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ

Mục lục

Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)

TNU Journal Office
PDF
1 - 2
Nguyễn Thùy Linh, Đinh Thị Hồng Ngọc, Nguyễn Thị Hồng Hà
PDF
3 - 8
Phạm Thị Thanh Mai
PDF
9 - 15
Trịnh Thị Kim Thoa
PDF
17 - 24
Bùi Hoàng Tân, Võ Ngọc Hiển, Lê Tuấn Anh
PDF
25 - 32
Nguyễn Thu Thủy, Hoàng Thái Sơn, Nguyễn Khắc Miễn
PDF
33 - 37
Hoàng Ngọc Bích
PDF
39 - 46
Lưu Thu Trang
PDF
47 - 52
Vũ Thị Thủy, Phạm Thị Huyền
PDF
53 - 59
Phạm Thị Vân Huyền
PDF
61 - 68
Hoàng Thị Hội, Nguyễn Hưng Thịnh
PDF
69 - 75
Đồng Văn Quân
PDF
77 - 81
Hoàng Thị Mỹ Hạnh, Lê Thị Thùy
PDF
83 - 88
Hoàng Ngọc Bích
PDF
89 - 95
Đinh Thị Giang
PDF
97 - 101
Phạm Thùy Liên
PDF
103 - 108
Nguyễn Minh Đảo
PDF
109 - 116
Nguyễn Tuấn Anh
PDF
117 - 120
Đỗ Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thị Thùy Dung
PDF
121 - 128
Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Thu Hiền
PDF
129 - 133
Nguyễn Minh Đảo
PDF
135 - 142
Nguyễn Thị Thu Hà
PDF
143 - 150
Nguyễn Đức Hùng
PDF
151 - 158
Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Thị Thủy
PDF
159 - 163
Trần Thị Nhung, Nguyễn Thị Lan Anh
PDF
165 - 172
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved