NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG THU SƯƠNG LÀM NƯỚC SẠCH TỪ MỘT SỐ SỢI TỰ NHIÊN | Đăng | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG THU SƯƠNG LÀM NƯỚC SẠCH TỪ MỘT SỐ SỢI TỰ NHIÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 02/08/19                Ngày hoàn thiện: 20/05/20                Ngày đăng: 21/05/20

Các tác giả

1. Trần Hải Đăng Email to author, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
2. Dương Hồng Việt, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
3. Vũ Thị Hồng Hạnh, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
4. Nguyễn Thế Hưng, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Tại các vùng núi cao phía Bắc nước ta luôn có sương mù dày đặc bao phủ quanh năm. Nước ta cũng có rất nhiều loại sợi tự nhiên có khả năng hút ẩm, giữ nước tốt như sợi gai, sợi đay, sợi dừa,... Việc nghiên cứu khả năng thu sương làm nước sạch từ các loại sợi tự nhiên cho đồng bào dân tộc miền núi là rất cần thiết, khi mà lượng nước sạch ở vùng núi ngày càng cạn kiệt. Kết quả thử nghiệm thu sương trong phòng thí nghiệm từ sợi gai, sợi đay, sợi dừa cho thấy trong ba loại, sợi gai có khả năng thu được nhiều nước nhất là 238,6 mL/24h ở nhiệt độ 20oC, độ ẩm từ 90 - 98% với kích thước mắt lưới 1,5x1,5 cm, diện tích lưới là 0,033 m2. Kết quả phân tích chất lượng nước thu được cho thấy nước thu sương trong phòng thí nghiệm sau một ngày hoàn toàn có thể sử dụng được cho nước sinh hoạt theo QCVN 02:2009/BYT nhưng không thể sử dụng được cho nước ăn uống theo QCVN 01:2009/BYT, nước thu sương sau ba ngày và bảy ngày chất lượng nước có hàm lượng coliform vượt quá quy chuẩn cho phép không sử dụng được cho nước sinh hoạt.


Từ khóa


Môi trường; thu sương; nước sạch; sợi tự nhiên; sợi gai; chất lượng nước.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. R. Li, Y. Shi, L. Shi, M. Alsaedi, and P. Wang, “Harvesting Water from Air: Using Anhydrous Salt with Sunlight,” Environmental Science & Technology, vol. 52, no. 9, pp.. 5398-5406, 2018.

[2]. W. Shi, M. J. Anderson, J. B. Tulkoff, B. S. Kennedy, and J. B. Boreyko, “Fog Harvesting with Harps,” ACS Applied Materials & Interfaces, vol. 10, no. 14, pp. 11979-11986, 2018.

[3]. M. A. K. Azad, T. Krause, L. Danter, A. Baars, K. Koch, and W. Barthlott, “Fog Collection on Polyethylene Terephthalate (PET) Fibers: Influence of Cross Section and Surface Structure,” Langmuir, vol. 33, no. 22, pp. 5555-5564, 2017.

[4]. B.-E. Pinchasik, M. Kappl, and H.-J. Butt, “Small Structures, Big Droplets: The Role of Nanoscience in Fog Harvesting,” ACS Nano vol. 10, no. 12, pp. 10627-10630, 2016.

[5]. X. Heng and C. Luo, “Bioinspired Plate-Based Fog Collectors,” ACS Applied Materials & Interfaces, vol. 6, no. 18, pp. 16257-16266, 2014.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved