ĐÁNH GIÁ HÌNH ẢNH SIÊU ÂM VÀ CHỌC HÚT TẾ BÀO BẰNG KIM NHỎ DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN CÁC KHỐI U TUYẾN GIÁP TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA THÁI NGUYÊN | Thu | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ HÌNH ẢNH SIÊU ÂM VÀ CHỌC HÚT TẾ BÀO BẰNG KIM NHỎ DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN CÁC KHỐI U TUYẾN GIÁP TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 08/11/19                Ngày hoàn thiện: 13/01/20                Ngày đăng: 31/01/20

Các tác giả

1. Lê Phong Thu Email to author, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Văn Kiên, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên
3. Phạm Thị Ngọc Mai, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên
4. Nguyễn Đức Thắng, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu được thực hiện trên 61 bệnh nhân được chẩn đoán là u tuyến giáp được chọc hút tế bào dưới hướng dẫn siêu âm. Nghiên cứu nhằm mục tiêu đánh giá hình ảnh siêu âm và chọc hút tế bào bằng kim nhỏ các khối u tuyến giáp dưới hướng dẫn của siêu âm. Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang tiến cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy: U tuyến giáp gặp nhiều nhất ở tuổi 45-60, nữ gặp nhiều hơn nam. 73,8% có khối u ≤10 mm với tỷ lệ chọc hút tế bào dưới hướng dẫn siêu âm đạt yêu cầu cao: 85,3%. Tỷ lệ gặp tổn thương ác tính cao: 46,2% và có liên quan chặt chẽ với hình ảnh vi vôi hóa và ranh giới không rõ trên siêu âm với p<0,05. Chọc hút kim nhỏ các khối u tuyến giáp nhỏ dưới siêu âm có độ chính xác cao. Có sự liên quan giữa hình ảnh vi vôi hóa, ranh giới không rõ trên siêu âm với ung thư tuyến giáp. Bệnh nhân có u tuyến giáp nên chọc hút tế bào dưới hướng dẫn siêu âm với các khối u tuyến giáp có hình ảnh vi vôi hóa, ranh giới không rõ.


Từ khóa


Tế bào học; Ung thư tuyến giáp; siêu âm; chọc hút tế bào bằng kim nhỏ; vi vôi hóa

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. F. Bray et al., "Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries," CA Cancer J. Clin, 68 (6), pp. 394-424, 2018.

[2]. Y. Ito et al., "Overall Survival of Papillary Thyroid Carcinoma Patients: A Single-Institution Long-Term Follow-Up of 5897 Patients," World J. Surg, 42 (3), pp. 615-622, 2018.

[3]. L. Delbridge, "Solitary thyroid nodule: current management," ANZ J. Surg, 76 (5), pp. 381-386, 2006.

[4]. T. T. Nguyen and D. N. Tran, "Evaluate the role of ultrasound and fine needle aspiration cytology in diagnosing thyroid gland nodules," Journal of Practical Medicine, 568 (3), pp. 38-39, 2003.

[5]. L. Hegedus, S. J. Bonnema, and F. N. Bennedbaek, "Management of simple nodular goiter: current status and future perspectives," Endocr Rev., 24 (1), pp. 102-32, 2003.

[6]. J. F. Sánchez, "TI-RADS classification of thyroid nodules based on a score modified according to ultrasound criteria for malignancy," Rev. Argent. Radiol., 78(3), pp. 138-148, 2014.

[7]. V. T. Tran and D. T. Nguyen, "Observation on the ultrasound images and fine needle aspiration of thyroid gland nodules at Hue central hospital," Medical Ho Chi Minh City Journal, 14 (4), pp. 518 - 521, 2010.

[8]. K. D. V. Nguyen, T. H. Pham and B. N. Dang, "Malignancy diagnostic values of thyroid ultrasound and fine needle aspiration cytology in thyroid nodules," Journal of Medical Research, 97 (5), pp. 115-122, 2015.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved