PHÂN TÍCH CÁC LỚP TỪ GIÀU MÀU SẮC TU TỪ TRONG MỘT SỐ TẬP THƠ DÀNH CHO THIẾU NHI CỦA TRẦN ĐĂNG KHOA, PHẠM HỔ, XUÂN QUỲNH | Bích Hà | TNU Journal of Science and Technology

PHÂN TÍCH CÁC LỚP TỪ GIÀU MÀU SẮC TU TỪ TRONG MỘT SỐ TẬP THƠ DÀNH CHO THIẾU NHI CỦA TRẦN ĐĂNG KHOA, PHẠM HỔ, XUÂN QUỲNH

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 29/03/20                Ngày hoàn thiện: 21/05/20                Ngày đăng: 22/05/20

Các tác giả

Nguyễn Thị Bích Hà Email to author, Trường Đại học Phạm Văn Đồng

Tóm tắt


Dựa trên bình diện phong cách học, bài viết đi vào phân tích, miêu tả đặc điểm và chỉ ra vai trò, giá trị riêng của các lớp từ vựng giàu sắc thái tu từ trong các tập thơ dành cho thiếu nhi. Trong đó, lớp từ vựng tiêu biểu giàu màu sắc tu từ đóng vai trò làm nên đặc trưng riêng của thơ thiếu nhi có thể kể đến: từ láy và từ hội thoại. Phương pháp miêu tả ngôn ngữ học được chúng tôi sử dụng nhằm khảo sát và miêu tả đặc điểm ngôn ngữ thơ dành cho thiếu nhi. Từ đó góp phần minh chứng khả năng áp dụng lí thuyết phong cách học để tìm hiểu, phân tích các văn bản thơ dành cho thiếu nhi.


Từ khóa


Phong cách học; thơ thiếu nhi; từ vựng; giàu sắc thái tu từ; Trần Đăng Khoa; Xuân Quỳnh; Phạm Hổ...

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. T. G. Nguyen, Vocabulary for learning dsVietnamese. Vietnam Education Publishing House, 2016.

[2]. T. L. Dinh, Vietnamese learning style. Vietnam Education Publishing House, 1995.

[3]. T. L. Dang, M. T. Bui, and H. T. Le, Vietnamese 1. Vietnam Education Publishing House, 1999.

[4]. V. H. Hoang, Word repeated in Vietnamese language. Social Science Publishing House, 2008.

[5]. T. N. Bui, “Rhyming patterns in the Vietnamese language,” Science and education, vol. 15, no. 2, pp. 59-65, 2015

[6]. D. K. Tran, The corner of the yard and the sky. Literary publisher, Ha Noi, 2003.

[7]. H. Pham, Collection Pham Ho. Literary publisher, Ha Noi, 1999.

[8]. Q. Xuan, The sky in the egg. Kim Dong publisher, Ha Noi, 2019.

[9]. T. T. M. Tang, “Semantic nuances of vietnamese lexical units and the teaching of these units to foreign students,” Journal of science Ho Chi Minh city university of education, vol. 16, no. 7, pp. 168 -178, 2019.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved