T. 225, S. 07 (2020)

KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ

Mục lục

Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)

TNU Journal Office
PDF
1-2
Nguyễn Tuấn Anh
PDF
3 -7
Phạm Thị Vân Huyền
PDF
8 - 13
Nguyễn Thị Lan Phương, Đỗ Văn Hải, Hoàng Văn Hùng, Trần Phạm Văn Cương
PDF
14 - 20
Nguyễn Văn Tâm, Trần Nho Hưởng, Hà Thị Hòa, Bùi Thị Minh Hà, Đoàn Thị Mai, Nguyễn Đức Lương
PDF
21 - 28
Phan Thị Thanh Hằng, Uông Đình Khanh
PDF
29 - 36
Nguyễn Thị Lan Anh, Đào Thị Hương
PDF
37 - 44
Đặng Thị Bích Huệ, Lành Ngọc Tú
PDF
45 - 51
Cao Thị Phương Nhung, Ngô Thị Quang
PDF
52 - 58
Nguyễn Thanh Mai, Thân Thị Huyền
PDF
59 - 65
Trịnh Công Đức, Nguyễn Tuấn Kiệt
PDF
66 - 73
Nguyễn Thị Thu Hòa
PDF
74 - 79
Phí Đình Khương, Vũ Trí Tuyển
PDF
80 - 88
Nguyễn Thị Thanh Huyền
PDF
89 - 95
Vũ Minh Tuyên, Vũ Thúy Hằng
PDF
96 - 99
Dương Thị Ngọc Minh
PDF
100 - 106
Nguyễn Đại Đồng
PDF
107 - 113
Nguyễn Thị Bích Hà
PDF
114 - 121
Lưu Thị Thảo, Nguyễn Thanh Tùng
PDF
122 - 128
Chu Tuấn Anh, Đỗ Thị Nhường, Trần Công Dương
PDF
129 - 136
Võ Thị Hải Hiền
PDF
137 - 144
Phạm Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Thanh Thắm
PDF
145 - 153
Nguyễn Diệu Thương
PDF
154 - 161
Nghiêm Thị Hồ Thu
PDF
162 - 167
Nông Thanh Huyền, Trần Viết Khanh
PDF
168 - 175
Vũ Thị Kim Hảo, Nguyễn Lê Duy, Nguyễn Thu Thùy
PDF
176 - 182
Doãn Thế Anh
PDF
183 - 190
Nguyễn Tuấn Anh, Phạm Thị Huyền
PDF
191 - 197
Vũ Thị Thủy, Nguyễn Thị Khương
PDF
198 - 207
Phạm Thị Hồng Nhung, Phùng Thị Kim Anh, Nguyễn Ngọc Lan, Vũ Thị Phương, Đỗ Huyền Trang
PDF
208 - 215
Lê Hồng Thắng
PDF
216 - 221
Kiều Quốc Lập, Nguyễn Thị Hồng Viên
PDF
222 - 228
Nghiêm Văn Long, Nguyễn Xuân Trường
PDF
229 - 236
Nguyễn Văn Đức
PDF
237 - 242
Lèng Thị Lan
PDF
243 - 249
Nguyễn Thị Hằng, Trương Thị Việt Phương, Nguyễn Thị Quỳnh Trang
PDF
250 - 256
Dương Quỳnh Phương, Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Hồng Hoài Nhi
PDF
257 - 264
Nguyễn Thị Thanh Huyền
PDF
265 - 270
Nguyễn Quốc Duy
PDF
271 - 279
Nguyễn Đức Thắng, Vũ Mạnh Trường
PDF
280 - 289
Nguyễn Ngọc Ngân, Lưu Thị Thanh Mai
PDF
290 - 296
Nguyễn Thị Hồng Viên, Chu Thị Hồng Huyền, Nguyễn Thu Huyền
PDF
297 - 304
Lâm Thị Thuân
PDF
305 - 312
Nguyễn Xuân Quang
PDF
313 - 320
Đặng Thị Thúy Hoa
PDF
321 - 326
Võ Thị Thu, Nguyễn Thị Thùy Dung, Đào Thị Hồng
PDF
327 - 334
Trần Thị Ngọc
PDF
335 - 341
Trần Thị Diệu Linh, Phan Thị Thu Trang
PDF
342 - 349
Nguyễn Thị Hằng, Phạm Thị Ngọc Bích, Nguyễn Thị Hương
PDF
350 - 355
Hà Văn Vương
PDF
356 - 361
Ngô Thị Lan Anh, Đoàn Thị Hồng Nhung
PDF
362 - 369
Lê Hồng Thắng, Lê Văn Thủy, Trần Thị Hồng Hạnh
PDF
370 - 377
Phùng Thanh Hoa
PDF
378 - 383
Đặng Thương Hoài Linh
PDF
384 - 391
Phan Thị Cúc, Đỗ Thị Bích Loan
PDF
392 - 399
Hoàng Văn Hải
PDF
400 - 404
Đặng Thị Lệ Tâm
PDF
405 - 411
Cấn Thị Thu Hằng
PDF
412 - 418
Phạm Thị Thu Giang, Hứa Ngọc Tân
PDF
419 - 426
Ngô Thị Trà, Nguyễn Thị Hải Yến
PDF
427 - 433
Mai Văn Nam, Bùi Lê Ban
PDF
434 - 439
Kim Ngọc Thu Trang, Vũ Vân Anh
PDF
440 - 446
Đoàn Đức Hải
PDF
447 - 454
Hà Quang Trung, Nguyễn Thanh Hiếu, Ngô Tất Thắng
PDF
455 - 461
Ngô Thị Thanh Nga, Hoàng Thị Tuyến
PDF
462 - 468
Nguyễn Thị Thu Trang
PDF
469 - 476
Trương Thị Phương, Nguyễn Thị Loan
PDF
477 - 483
Trần Thị Lan
PDF
484 - 490
Nguyễn Thu Hường, Trần Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thị Bích Hạnh, Nguyễn Thị Bích Liên
PDF
491 - 497
Vũ Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Trang
PDF
498 - 504
Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Hoàng Lan
PDF
505 - 510
Lê Văn Công, Vũ Thị Kim Hảo, Nguyễn Thúy Quỳnh
PDF
511 - 516
Thái Quốc Bảo, Nguyễn Mậu Đức
PDF
517 - 522
Trương Tuấn Linh, Nguyễn Phương Thảo, Lê Thị Minh
PDF
523 - 530
Hoàng Văn Sáu, Dương Công Đạt
PDF
531 - 536
Nguyễn Hồng Liên, Lê Thị Hoài Anh
PDF
537 - 541
Nguyễn Ngọc Anh, Ngô Thị Hồng Gấm
PDF
542 - 548
Hoàng Đàm Lương Thuý, Hoàng Trọng Trường
PDF
549 - 556
Phan Thị Thanh Huyền, Đinh Thị Ngọc Oanh
PDF
557 - 563
Tạ Thị Thảo, Lê Như Hoa
PDF
564 - 569
Dương Thị Thúy Vinh
PDF
570 - 576
Bùi Quỳnh Trang, Mạch Quý Dương
PDF
577 - 584
Nguyễn Thị Hạnh
PDF
585 - 589
Trần Hoàng Tinh, Trần văn Sơn
PDF
590 - 596
Nguyễn Thùy Giang, Hà Thị Thu Thủy
PDF
597 - 604
Nguyễn Đại Đồng
PDF
605 - 609
Dương Thu Hằng, Nguyễn Thị Thu Trang
PDF
610 - 615
Nguyễn Thu Thùy, Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Đình Thi
PDF
616 - 623
Nguyễn Thị Thu Oanh, Nguyễn Thị Thủy
PDF
624 - 628
Nguyễn Thị Hồng Chuyên, Hà Thùy Linh
PDF
629 - 635
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved