TÍNH TOÁN DUNG LƯỢNG TỐI ƯU CHO HỆ THỐNG PIN MẶT TRỜI/ ẮC QUY TẠI MIỀN BẮC VIỆT NAM DỰA TRÊN PHÂN TÍCH TỔNG LƯỢNG BỨC XẠ HÀNG NĂM | Thu | TNU Journal of Science and Technology

TÍNH TOÁN DUNG LƯỢNG TỐI ƯU CHO HỆ THỐNG PIN MẶT TRỜI/ ẮC QUY TẠI MIỀN BẮC VIỆT NAM DỰA TRÊN PHÂN TÍCH TỔNG LƯỢNG BỨC XẠ HÀNG NĂM

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 25/06/20                Ngày hoàn thiện: 24/08/20                Ngày đăng: 31/08/20

Các tác giả

Nguyễn Thị Hoài Thu Email to author, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt


Bài báo này đưa ra 1 phương pháp để xác định dung lượng tối ưu của hệ thống pin mặt trời kết hợp ắc quy cung cấp điện cho 4 loại tải hộ gia đình và văn phòng ở khu vực miền Bắc Việt Nam. Bài toán được xây dựng với hàm mục tiêu là tối thiểu chi phí tính toán hàng năm (LCE) và ràng buộc về độ phụ thuộc vào lưới (GD) theo yêu cầu cho trước. Thông thường GD phụ thuộc vào chuỗi số liệu thời tiết của bức xạ mặt trời. Tuy nhiên nghiên cứu này đã xây dựng công thức ước lượng GD là hàm số của tổng lượng bức xạ hàng năm, dung lượng của battery và PV sử dụng số liệu thời tiết trong 15 năm của 7 tỉnh miền Bắc Việt Nam. Từ đó có thể sử dụng phương pháp lặp để tìm cấu hình tối ưu của hệ thống tương ứng với GD yêu cầu một cách đơn giản. Ngoài ra, nghiên cứu cũng tiến hành phân tích độ nhạy khi chi phí của hệ thống pin mặt trời và ắc quy thay đổi. Các kết quả tính toán cho thấy phương pháp đề xuất có độ chính xác cao và có khả năng áp dụng với những khu vực khác ở miền Bắc khi không có số liệu thời tiết đầy đủ.


Từ khóa


dung lượng tối ưu; hệ thống điện mặt trời; battery; độ phụ thuộc lưới; tổng lượng bức xạ hàng năm

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1]. M. Iqbalb, M. Azam, M. Naeem, A. S. Khwaja, and A. Anpalagan, “Optimization classification, algorithms and tools for renewable energy: A review,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 39, pp. 640-654, 2014.

[2]. T. T. H. Nguyen, T. Nakayama, and M. Ishida, “Power Control Method Using Kalman Filter Prediction for Stable Operation of PV/FC/LiB Hybrid Power System Based on Experimental Dynamic Characteristics,” Journal of the Japan Institute of Energy, vol. 94, pp. 532-541, 2015.

[3]. A. R. De, and L. Musgrove, “The optimization of hybrid energy conversion systems using the dynamic programming model,” International Journal of Energy Research, vol. 12, pp. 447-457, 1988.

[4]. B. S. Borowy, and Z. M. Salameh, “Methodology for optimally sizing the combination of a battery bank and PV array in a wind/PV hybrid system,” IEEE Transactions on Energy Conversion, vol. 11, no. 2, pp. 367-373, 1996.

[5]. S. H.Karaki, R. B. Chedid, and R. Ramadan, “Probabilistic performance assessment of autonomous solar - wind energy conversion systems,” IEEE Transactions on Energy Conversion, vol. 14, no. 3, pp. 766-772, 1999.

[6]. H. X. Yang, L. Lu, and W. Zhou, “A novel optimization sizing model for hybrid solar - wind power generation system,” Solar Energy, vol. 81, no. 1, pp. 76-84, 2007.

[7]. A. K. Kaviani, G. H. Riahy, and S. H. M. Kouhsari, “Optimal design of a reliable hydrogen-based stand-alone wind/PV generating system, considering component outages,” Renewable Energy, vol. 34, pp. 2380-2390, 2009.

[8]. T. H. T. Nguyen, “Develop an Empirical Formula for Grid Dependency of a PV/Battery System in Vietnam using Autoregressive Model,” Journal of Science and Technology, vol. 129, pp. 06-10, 2018.

[9]. H. Kakigano, Y. Miura, T. Ise, and R. Uchida, “A DC micro-grid for superhigh-quality electric power distribution,” Electrical Engineering in Japan,vol. 164, pp. 34-42, 2008.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.3367

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved