ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ GIAI ĐOẠN III, IV THEO BỘ CÔNG CỤ EORTC QLQ-C30 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH | Trang | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ GIAI ĐOẠN III, IV THEO BỘ CÔNG CỤ EORTC QLQ-C30 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 06/07/20                Ngày hoàn thiện: 24/07/20                Ngày đăng: 31/07/20

Các tác giả

1. Mai Thu Trang, Trường Đại học Y Dược Thái Bình
2. Lê Minh Hiếu, Trường Đại học Y Dược Thái Bình
3. Lê Xuân Hưng Email to author, Trường Đại học Y Dược Thái Bình
4. Nguyễn Thành Long, Trường Đại học Y Dược Thái Bình
5. Ngô Minh Hải, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Nam Định
6. Trần Hoàn, Trường Đại học Y Hà Nội

Tóm tắt


Nghiên cứu được tiến hành với mục tiêu đánh giá chất lượng cuộc sống bệnh nhân ung thư giai đoạn III, IV theo bộ công cụ EORTC QLQ - C30 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình từ tháng 9 – 12/2019. Với phương pháp mô tả cắt ngang, nghiên cứu đã phỏng vấn trực tiếp 48 bệnh nhân ung thư giai đoạn III, IV đang điều trị tại Khoa chống đau giảm nhẹ, Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Độ tuổi trung bình của các đối tượng là 65,25 ± 10,27, trong đó 83,3% là nam giới; 64,6% giai đoạn III; 35,4% giai đoạn IV; điểm trung bình sức khỏe tổng quát là 50,9 ± 19,2; điểm trung bình chức năng thể chất và hoạt động của người bệnh thấp hơn so với sức khỏe về tinh thần và khả năng nhận thức. Có sự khác biệt về điểm sức khỏe tổng quát giữa nhóm bệnh nhân dưới 65 tuổi và nhóm từ 65 tuổi trở lên. Điểm trung bình triệu chứng đau và mệt mỏi cao hơn ở bệnh nhân giai đoạn IV, điểm trung bình triệu chứng đau cao hơn ở bệnh nhân có di căn. Từ đó, để nâng cao chất lượng cuộc sống của người bệnh, cần tiếp tục cải thiện tình trạng đau và mệt mỏi cho người bệnh trong quá trình điều trị.


Từ khóa


Ung thư; chất lượng cuộc sống; QLQ - C30; bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình; ung thư giai đoạn III, IV

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. World Health Organization, Cancer Tomorrow, Global Cancer Observatory, 2018.

[2]. M. L. Tan, D. B. Idris, L. W. Teo, S. Y. Loh, G. C. Seow, Y. Y. Chia, and A. S. Tin, "Validation of EORTC QLQ-C30 and QLQ-BR23 questionnaires in the measurement of quality of life of breast cancer patients in Singapore," Asia Pac J Oncol Nurs, vol. 1, no. 1, pp. 22-32, 2014.

[3]. H. T. Nguyen, B. T. T. Ta, and A. Q. Nguyen, "Quality of life of breast cancer patients using the QLQ-C30 scale and some related factors at some oncology hospitals in Vietnam," Vietnam Journal of Preventive Medicine, vol. 27. no. 5, pp. 102-110, 2017.

[4]. V. V. Vu, H. T. X. Vo, G. T. T. Pham, and H. T. H. Than, "Survey on pain status and quality of life of advanced cancer patients at Ho Chi Minh City Oncology Hospital 7/2009 - 7/2010," Ho Chi Minh City Journal of Medicine, vol. 14, no. 4, pp. 811-817, 2010.

[5]. N. K. Aaronson, S. Ahmedzai, B. Bergman, M. Bulinger, A. Cull, and N. J. Duez, “The European Organisation for Research and Treatment of Cancer QLQ-C30: A quality-of-life instrument for use in international clinical trials in oncology,” Journal of the National Cancer Institute, vol. 85, pp. 365–376, 1993. [Online]. Available: https://qol.eortc.org/questionnaires/. [Accessed Mar. 10, 2020].

[6]. National Cancer Institute, SEER Cancer Statistics Review (CSR) 1975-2017, National cancer Institute, Released April 15, 2020.

[7]. World Health Organization, Number of new cases in 2018, both sexes, all ages, 1, World Health Organization, 2018.

[8]. P. T. T. Nguyen, "Assessment of the quality of life of stage IV cancer patients before and after treatment at the Hanoi Pain Cancer Hospital 2013," M. S thesis, Hanoi University of Public Health, 2013.

[9]. L. T. Nguyen, P. M. Ha, D. T. Vi, H. T. T. Nguyen, and H. B. Vu, "Pain status and quality of life of cancer patients treated at Thai Nguyen oncology Center from 1-6/2019," Vietnamese Journal of Neurology, vol. 28, pp. 8-11, 2019.

[10]. D. V. Nong, H. T. Bui, S. T. Truong, and N. B. Tran, "Assessing the pain status and quality of life of patients wiht late-stage cancer given palliative care at Thai Nguyen oncology center," Journal of Nursing Science, vol. 1, no. 4, pp. 7-13, 2018.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved