Ý THỨC ĐỐI THOẠI CỦA NGUYỄN NGỌC TƯ VỚI VĂN HỌC TRUYỀN THỐNG THÔNG QUA NHỮNG NHÂN VẬT NỮ TRONG TẬP TRUYỆN KHÔNG AI QUA SÔNG | Thắm | TNU Journal of Science and Technology

Ý THỨC ĐỐI THOẠI CỦA NGUYỄN NGỌC TƯ VỚI VĂN HỌC TRUYỀN THỐNG THÔNG QUA NHỮNG NHÂN VẬT NỮ TRONG TẬP TRUYỆN KHÔNG AI QUA SÔNG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 18/03/19                Ngày đăng: 21/03/19

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Thắm Email to author, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Minh Sơn, Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt


Nguyễn Ngọc Tư là một trong những nhà văn của nền văn học đương đại Việt Nam. Tập truyện Không ai qua sông của chị có nhiều nhân vật nữ là nhân vật chính. Họ đều là những người phụ nữ bất hạnh. Nỗi bất hạnh và cách phản ứng của các nhân vật nữ được nhà văn miêu tả rất giống với những nhân vật nữ từng xuất hiện trong văn học truyền thống. Tuy nhiên, nếu đọc tập truyện theo cách đọc văn học hiện đại, chúng ta sẽ thấy được ý thức đối thoại với văn học truyền thống của Nguyễn Ngọc Tư thông qua những nhân vật nữ trong tập truyện này.


Từ khóa


Nguyễn Ngọc Tư, truyện ngắn, phụ nữ, văn học truyền thống, văn học hiện đại

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved