NÂNG CAO KỸ NĂNG LÀM BÀI THI ĐƯỢC SỬ DỤNG TÀI LIỆU MÔN TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN | Bích | TNU Journal of Science and Technology

NÂNG CAO KỸ NĂNG LÀM BÀI THI ĐƯỢC SỬ DỤNG TÀI LIỆU MÔN TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 21/12/20                Ngày hoàn thiện: 23/01/21                Ngày đăng: 30/04/21

Các tác giả

Hoàng Ngọc Bích Email to author, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Hiện nay, trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên đang áp dụng hình thức thi viết tự luận, cho phép sinh viên sử dụng tài liệu khi làm bài thi môn Triết học Mác - Lênin. Bài viết này làm rõ những yêu cầu khi làm bài thi, từ đó, đề xuất một số biện pháp giúp sinh viên nâng cao kỹ năng và làm tốt bài thi. Bài viết sử dụng kết hợp các phương pháp phân tích, logic, đánh giá và phương pháp lịch sử. Kết quả nghiên cứu cho thấy, bài thi viết tự luận đề mở môn Triết học ngoài đáp ứng yêu cầu chung của một bài thi khoa học, còn đáp ứng yêu cầu riêng của môn học là phản ánh năng lực tư duy logic, tư duy sáng tạo và xã hội của sinh viên. Thống kê ngẫu nhiên kết quả thi môn Triết học của 200 sinh viên trong năm học 2019 – 2020 cho thấy số sinh viên đạt các điểm A, B, C, D và F lần lượt là 14,5%, 33,4%, 32,9%, 15,1% và 4,1%. Như vậy, nhiều bài thi của sinh viên đáp ứng các yêu cầu này ở mức độ hạn chế, một số bài thi chưa đáp ứng được yêu cầu. Điều đó tác động trực tiếp đến chất lượng đào tạo của nhà trường, và tạo tâm lý tiêu cực cho sinh viên khi học các môn học tiếp theo. Do đó, cần nâng cao kĩ năng làm bài thi cho sinh viên bằng cách: nâng cao vai trò của giảng viên trong việc giúp sinh viên xác định yêu cầu của bài thi; nâng cao hiệu quả ôn thi và tính khoa học khi sinh viên trình bày bài thi.

Từ khóa


Giáo dục; Kỹ năng; Bài thi; Tài liệu; Môn Triết học Mác – Lênin

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] T. D. Vuong, and T. V. H. Nguyen, The method for answering revision question of Marxist–Leninist Philosophy: theory, essay, and multichoice test. National Economics University Publishing House, Hanoi, 2007.

[2] D. B. Nguyen, “The combination of the historical method and logical method in researching history of philosophy,” (in Vietnamese), Institute of Philosophy, Vietnam Academy of Social Sciences, vol. 277, no. 6, pp. 42-49, 2014.

[3] T. H. V. Nguyen, M. S. Do, and T. N. Tran, Guidebook to learn Marxist–Leninist Philosophy. Posts and Telecommunications Institute of Technology Publishing House, 2010.

[4] T. K. Nguyen, “The meaning of Marxist–Leninist Philosophy in building socialism in Vietnam today,” Summary report for the topic at Ministry level, Institute of Philosophy, Vietnam Academy of Social Sciences, 2007.

[5] M. Nghiem, “Duc Luan Nguyen: Students who learn philosophy well can study other subjects easily”, Academy of Journalism & Communication Portal, 25/9/2013. [Online]. Available: https://ajc.hcma.vn/ Pages/nghien-cuu-khoa-hoc.aspx?CateID=679&ItemID=3554. [Accessed Dec. 21, 2020].

[6] P. V, “Innovate education and training basically and totally according to Resolution 29 NQ/TW,” Communist Party of Vietnam Review, 22/06/2020. [Online]. Available: https://dangcongsan.vn/huong-toi-ky-niem-90-nam-ngay-truyen-thong-nganh-tuyen-giao/thong-tin-tu-lieu/doi-moi-can-ban-toan-dien-giao-duc-va-dao-tao-theo-nghi-quyet-29-nq-tw-557483.html. [Accessed Dec. 21, 2020].

[7] T. H. Nguyen, “Theoretical basis of logical thinking competency in scientific research,” (in Vietnamese), Vietnam Journal of Education, Spesial Issue of July, pp. 180-184, 2019.

[8] V. H. Nguyen, “Training creative thinking for grade 10 students in teaching Geometry”, Master thesis, Thai Nguyen University of Education, 2018.

[9] K. Mac, Ph. Engels full set, episode 3, National Political Publishing House, Hanoi, 1995.

[10] T. H. Dang, “Social capacity in general education,” (in Vietnamese), Journal of Education Sciences, The Vietnam National Institute of Educational Sciences, Vol. 70, pp. 1-3, 2011.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved