ĐIỀU KHIỂN BÁM ĐIỆN CƠ TRỤC VÍT ME SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ SERVO ỨNG DỤNG TRONG CÁC MÁY CÔNG CỤ TRÊN CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT | Chuyển | TNU Journal of Science and Technology

ĐIỀU KHIỂN BÁM ĐIỆN CƠ TRỤC VÍT ME SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ SERVO ỨNG DỤNG TRONG CÁC MÁY CÔNG CỤ TRÊN CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 28/01/21                Ngày hoàn thiện: 26/02/21                Ngày đăng: 28/02/21

Các tác giả

1. Trần Đức Chuyển Email to author, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
2. Ngô Tiến Dũng, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
3. Trần Công Minh, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
4. Đỗ Minh Quân, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
5. Vũ Văn Cảnh, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
6. Trần Trọng Hùng, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

Tóm tắt


Bài báo này trình bày phương pháp tổng hợp nghiên cứu hệ thống bám điện cơ, điều khiển trục vít me sử dụng động cơ AC servo ứng dụng trong các máy công cụ, dựa trên cơ sở phương pháp điều khiển trượt và bộ quan sát trạng thái. Luật điều khiển có khả năng bù được các thành phần nhiễu loạn, với bộ quan sát trạng thái đã được xây dựng để đánh giá và bù các thành phần phi tuyến bất định. Kỹ thuật hạn chế dao động trên mặt trượt được đề xuất để nâng cao chất lượng của hệ thống. Kết quả nghiên cứu được kiểm chứng mô phỏng trên matlab simulink, quá trình thực nghiệm, thực tế với mô hình ứng dụng điều khiển hệ thống trục vít me của các máy công cụ. Các kết quả nghiên cứu trong bài báo cũng là cơ sở để tính toán, thiết kế và chế tạo các hệ truyền động điện thông minh ứng dụng trong công nghiệp.

Từ khóa


Điều khiển vị trí; Điều khiển trượt; Bộ quan sát trạng thái; Hệ bám điện cơ; Động cơ AC servo

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] D. C. Tran, Electric drive. Science and Technics Publishing House (in Vietnamese), Hanoi, Vietnam, 2016.

[2] D. P. Nguyen, The Advanced control theory. Science and Technics Publishing House (in Vietnamese), Hanoi, Vietnam, 2016.

[3] M. C. Vo, Q. H. Pham, and T. M. Tran, Power electronics. Science and Technics Publishing House (in Vietnamese), Hanoi, Vietnam, 2007.

[4] J. Chiasson, Modeling and high performance control of electric machines. Wiley-IEEE Press. Published by Inc., Hoboken, New Jersey, Printed in the United States of America, 2005.

[5] J. Liu, and X. Wang, Advanced Sliding Mode Control for Mechanical Systems. Tsinghua University, 2012.

[6] P. Ioannou, and J. Sun, Robust Adaptive Control. University of Southem California, 6-2017.

[7] J. Pyrhönen, V. Hrabovcová, and R. S. Semken, Electrical Machine Drives Control. John Wiley & Sons Ltd. United Kingdom, 2016.

[8] L. Keviczky, R. Bars, J. Hetthéssy, C. Bányász, and C. Engineering, MATLAB Exercises. Springer Nature Singapore Pte Ltd, USA ISSN 1439-2232, 2019.

[9] M. S. Zaky, M. Khater, Hyasin, and S. S. Shokralla, “Very low speed and zero speed estmations of sensorless induction motor drivers”, Electric Power Systems Research, vol. 80, pp. 143-151, 2010.

[10] Z. Li, J. Chen, G. Zhang, and M. Gan, “Adaptive Robust Control of Servo Mechanisms With Compensation for Nonlinearly Parameterized Dynamic Friction,” IEEE Transaction on Control Systems Technology, vol. 21, no. 1, pp. 194-202, January 2013.

[11] A. S. Syriac, and S. S. Chiddarwar, “Dynamic characteristics analysis of a lead screw by considering the variation in thread parameters,” International Conference on Mechanical Power Transmission, IOP Publishing 2019, pp. 1-7.

[12] K. Jainil, P. Dipen, S. Nand, J. Patel, and M. Rana, “A Review Work the on Lead Screw,” International Journal for Scientific Research & Development, vol. 5, no. 06, pp. 302-304, 2017.

[13] M. R. Msukwa, E. W. Nshama, and N. Uchiyama, “Adaptive Sliding Mode Control With Feedforward Compensator for Energy-Efficient and High-Speed Precision Motion of Feed Drive Systems,” IEEE Access, vol. 8, pp. 43571-43581, March 2020.

[14] Z. Dong, F. Xu, X. Sun, and W. Liu, “A Laser-Based On-Machine Measuring System for Profile Accuracy of Double-Headed Screw Rotor,” Sensors, vol. 19, no. 23, 2019, Art. no. 5059.

[15] M. Jasiewicz, and K. Miądlicki, “Implementation of an Algorithm to Prevent Chatter Vibration in a CNC System,” Materials, vol. 12, no. 19, 2019, Art. no. 3193.

[16] T. Zhang, Y. Yu, and Y. Zou, “An Adaptive Sliding-Mode Iterative Constant-force Control Method for Robotic Belt Grinding Based on a One-Dimensional Force Sensor,” Sensors, vol. 19, no. 7, 2019, Art. no. 1635.

[17] Software, "Mach3". Online. Available: https://www.machsupport.com/software/mach3/. [Accessed Nov. 28, 2020].


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved