PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG NITƠ (N) TỔNG SỐ, DIPHOSPHO PENTA OXIT (P2O5) TỔNG SỐ, KALI OXIT (K2O) TRONG ĐẤT ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY CHÈ TẠI XÃ TÂN CƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN MIỀN BẮC VIỆT NAM | Hà | TNU Journal of Science and Technology

PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG NITƠ (N) TỔNG SỐ, DIPHOSPHO PENTA OXIT (P2O5) TỔNG SỐ, KALI OXIT (K2O) TRONG ĐẤT ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY CHÈ TẠI XÃ TÂN CƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN MIỀN BẮC VIỆT NAM

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 03/11/21                Ngày hoàn thiện: 30/11/21                Ngày đăng: 30/11/21

Các tác giả

1. Đặng Thị Thái Hà Email to author, Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên
2. Hoàng Quý Nhân, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
3. Cao Thị Nhung Trang, Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên
4. Đàm Hà Lương Thanh, Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên
5. Hà Trọng Quỳnh, Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Trà là một trong những đồ uống được ưa chuộng nhất trên thế giới vì mùi vị, hương thơm và tác dụng đối với sức khỏe. Việt Nam được xếp hạng là nước sản xuất chè lớn thứ bảy toàn cầu vào năm 2016 với sản lượng 240.000 tấn cũng như 96,825 triệu đô la thu được từ 73.571 tấn xuất khẩu (FAOSTAT 2018). Nghiên cứu này đã khảo sát các đặc tính lý hóa chung của đất vườn chè tại xã Tân Cương,Thái nguyên, Việt Nam. Ba địa điểm được chọn làm địa điểm nghiên cứu. Các mẫu đất được thu thập từ bề mặt (0–10 cm) và dưới bề mặt (20–30 cm), xác định và phân tích hàm lượng đạm (N), lân (P), kali (K) trong đất ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây chè tại xã Tân Cương - Thái Thành phố Nguyễn trong từng thời kỳ. Rất quan trọng và là tiền đề để cây chè cho năng suất cao, chất lượng tốt. Kết quả nghiên cứu này đã đánh giá và phân tích hàm lượng Đạm (N), Phốt pho (P), Kali (K) của một số mẫu đất phù hợp cho cây chè sinh trưởng và phát triển tốt tại xã Tân Cương.

Từ khóa


Cây chè; Đất; NPK; Sinh trưởng; Xã Tân Cương

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] H. C. Hoang, M. Tokuda, and V. M. Dang, “Soil physicochemical properties in a high-quality tea production area of Thai Nguyen province in northern region, Viet Nam,” Soil science and plant nutrition, vol. 65, no. 1, pp. 73-81, 2019.

[2] FAOSTAT, Production quantity, export quantity and export value of tea of Vietnam in 2016, 2016.

[3] N. B. Hong and M. Yabe, “Improvement in irrigation water use efficiency: a strategy for climate change adaptation and sustainable development of Vietnamese tea production,” Environ. Dev. Sustain., vol. 19, no. 4, 2016, doi:10.1007/s10668016-9793-8.

[4] T. Hoshina, “Studies on absorption and utilization of fertilizer nitrogen by tea plants,” Bull. Nat. Res. Inst. Tea (Japan), vol. 20, pp. 1-89, 1985

[5] N. Tachibana, T. Ikeda, and K. Ikeda, “Changes in nitrogen uptake with aging and under heavy application of nitrogen in tea plants,” Jpn. J. Crop Sci., vol. 66, pp. 8-15, 1996.

[6] V. M. Dang, “Soil–plant nutrient balance of tea crops in the northern mountainous region, Vietnam,” Agr. Ecosyst. Environ., vol. 105, pp. 413-418, 2005.

[7] V. M. Dang, “Quantitative and qualitative soil quality assessments of tea enterprises in Northern Vietnam,” African Journal of Agriculture and Research, vol. 2, no. 9, pp. 455-462, 2007.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5227

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved