Aucuba robusta W. P. Fang & T. P. Soong (Aucubaceae): MỘT LOÀI BỔ SUNG CHO HỆ THỰC VẬT VIỆT NAM | Bình | TNU Journal of Science and Technology

Aucuba robusta W. P. Fang & T. P. Soong (Aucubaceae): MỘT LOÀI BỔ SUNG CHO HỆ THỰC VẬT VIỆT NAM

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 27/04/18

Các tác giả

1. Trần Đức Bình Email to author, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật - Viện HLKH&CN Việt Nam
2. Nguyễn Thị Vân, Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang
3. Trần Thế Bách, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật - Viện HLKH&CN Việt Nam
4. Sỹ Danh Thường, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên
5. Bùi Hồng Quang, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật - Viện HLKH&CN Việt Nam

Tóm tắt


Aucubaceae là họ thực vật nhỏ với chỉ 1 chi (Aucuba), khoảng 10 loài. Họ này phân bố chủ yếu ở Bhutan, Trung Quốc, bắc Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Myanmar và Việt Nam. Trong số 10 loài, có 7 loài là đặc hữu của Trung Quốc. Ở Việt Nam, họ này mới ghi nhận chỉ có 1 loài là A. japonica Thunb., phân bố ở Lạng Sơn (Mẫu Sơn). Trong quá trình điều tra thực địa tại Bát Xát, Lào Cai, chúng tôi đã phát hiện được loài A. robusta P. P. Fang & T. P. Soong. Trước đây, loài này chỉ phân bố ở tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Đây là loài thực vật ghi nhận mới cho hệ thực vật Việt Nam. Bài báo này cung cấp đầy đủ những thông tin quan trọng của loài A. robusta P. P. Fang &T. P. Soong bao gồm: Mô tả loài, hình ảnh màu, mẫu chuẩn, phân bố và so sánh hình thái với các loài liên quan của chi Aucuba Thunb. ở Việt Nam.


Từ khóa


Aucuba robusta, Aucubaceae, Lao Cai, new record, Vietnam

Toàn văn:

PDF (English)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved