TÌM HIỂU VỀ VAI TRÒ CỦA ĐẠI THỰC BÀO TRONG LIỆU PHÁP MIỄN DỊCH CHỐNG UNG THƯ | Hương | TNU Journal of Science and Technology

TÌM HIỂU VỀ VAI TRÒ CỦA ĐẠI THỰC BÀO TRONG LIỆU PHÁP MIỄN DỊCH CHỐNG UNG THƯ

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 27/04/18

Các tác giả

1. Trần Thị Thanh Hương Email to author, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Thị Hương Ly, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Đại thực bào là loại tế bào miễn dịch xuất hiện với số lượng lớn trong môi trường vi thể của khối u, lúc đầu đại thực bào kích thích khối u phát triển bằng cách hỗ trợ sự hình thành mạch máu để chiếm lấy nguồn dinh dưỡng của tế bào lành. Tuy nhiên, khi có kích thích phù hợp thì đại thực bào đó lại tiêu diệt khối u. Vì vậy người ta đã tìm cách tăng cường hiệu quả tấn công khối u của đại thực bào bằng cách thiết kế các đoạn Fc để liên kết mạnh hơn với các thụ thể Fc, sử dụng các kháng thể đồng đặc hiệu, chúng bám đồng thời với kháng nguyên trên tế bào khối u và các thụ thể trên các đại thực bào và thiết kế các loại thuốc kết hợp kháng thể.


Từ khóa


Đại thực bào; khối u; kháng thể; miễn dịch; thuốc

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved