BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NỀN ĐỆM LÓT KHÁC NHAU TỚI KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA GÀ MÓNG NUÔI TẠI THÁI NGHUYÊN | Kiên | TNU Journal of Science and Technology

BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NỀN ĐỆM LÓT KHÁC NHAU TỚI KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA GÀ MÓNG NUÔI TẠI THÁI NGHUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 27/04/18

Các tác giả

1. Từ Trung Kiên Email to author, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
2. Trần Thị Hoan, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
3. Cù Thị Thúy Nga, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
4. Trần Văn Thăng, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
5. Nguyễn Gia Huân, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
6. Hoàng Anh Thắng, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Thí nghiệm này nhằm đánh giá ảnh hưởng của nền đệm lót đến khả năng thích nghi và sản xuất của gà Móng tại Thái Nguyên. Thí nghiệm được tiến hành tại Trại chăn nuôi gia cầm khoa Chăn nuôi Thú y, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên năm 2017, gồm tổng số 180 con (1 – 112 ngày tuổi), chia thành 2 lô (mỗi lô được chia thành 3 nhóm, 30 con/nhóm). Lô đối chứng (ĐC) sử dụng nền đệm lót thông thường là trấu được khử trùng. Lô thí nghiệm sử dụng nền đệm lót gồm 9,5 kg trấu +  0,1 kg lá lốt tươi + 0,2 kg lá xoan tươi + 0,2 kg lá sả tươi, tất cả hỗn hợp được trộn đều và dùng làm đệm lót cho gà từ khi bắt đầu úm, sau đó cứ 30 ngày lượng lá  sả, lá lốt, lá xoan như trên được băm nhỏ và rắc đều trên diện tích 10 m2 đệm lót chuồng nuôi. Thức ăn hỗn hợp cho gà thí nghiệm được sử dụng là thức ăn của Công ty Japfa Comfeed Việt Nam cho gà lông màu.

Kết quả nghiên cứu cho thấy lô thí nghiệm dùng đệm lót có bổ sung lá sả, lá lốt, lá xoan có ảnh hưởng tốt đến tăng khối lượng (KL), tiêu thụ thức ăn (TA), tiêu tốn TA và chi phí TA cho 1 kg tăng KL của gà. Lô thí nghiệm có KL, tăng KL lớn hơn nhưng không sai khác rõ rệt (P>0,05) nhưng tiêu tốn, chi phí TA cho 1 kg tăng KL thấp hơn lô đối chứng (P < 0,05).


Từ khóa


Đệm lót sinh học, lá sả, lá lốt, lá xoan, trấu, gà Móng

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved