PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐẶC TÍNH SINH HỌC CỦA VI KHUẨN LACTIC TỪ DƯA CẢI MUỐI CHUA TẠI ĐÀ LẠT | Loan | TNU Journal of Science and Technology

PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐẶC TÍNH SINH HỌC CỦA VI KHUẨN LACTIC TỪ DƯA CẢI MUỐI CHUA TẠI ĐÀ LẠT

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 27/04/22                Ngày hoàn thiện: 20/07/22                Ngày đăng: 20/07/22

Các tác giả

1. Lê Thị Loan, Trường Đại học Yersin Đà Lạt
2. Nguyễn Thị Tâm, Trường Đại học Yersin Đà Lạt
3. Nguyễn Thị Anh Thư, Trường Đại học Yersin Đà Lạt
4. Nguyễn Huỳnh Kim Thoa, Trường Đại học Yersin Đà Lạt
5. Trần Kim Diệp, Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
6. Võ Hoài Hiếu Email to author, Trường Đại học Yersin Đà Lạt

Tóm tắt


Các chủng vi khuẩn lactic được phân lập từ dưa cải muối chua không gây tan huyết được sàng lọc và định danh có khả năng chịu acid, muối mật, phenol, kháng các chủng vi khuẩn gây bệnh và chống oxy hóa tốt nhất. Kết quả thu được 7 chủng trực khuẩn, Gram dương, phân giải CaCO3, âm tính với catalase, indole, oxydase và không tan máu được sử dụng để tiếp tục khảo sát. Chủng vi khuẩn LDL19 có những đặc tính vượt trội hơn những chủng còn lại khi kháng Escherichia coli, Pseudomonase aerigunosa, Salmonella sp. Bên cạnh đó, chủng LDL 19 còn có khả năng chịu acid ở pH 2,5 và pH 3,0 đạt lần lượt 9,01±0,02% và 9,17±0,06% sau 3 giờ; chịu phenol ở 0,3% và 0,5% trong 24 giờ, khử gốc DPPH trên 40%. Vi khuẩn LDL19 được định danh là chủng Lactobacillus fermentum LDL19; chủng này nhạy cảm với các kháng sinh ampicillin, penicillin, chloramphenicol, nhạy cảm trung bình với kháng sinh amikacin và kháng lại các kháng sinh gentamycin, streptomycin, vancomycin. Điều này cho thấy chủng L. fermentum LDL19 được xem như một trong những ứng cử viên sáng giá trong việc ứng dụng làm thực phẩm chức năng.

Từ khóa


Dưa cải muối chua; Đà Lạt; Limosilactobacillus fermentum; Probiotic; Vi khuẩn lactic

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] S. Suwannaphan, "Isolation, identification and potential probiotic characterization of lactic acid bacteria from Thai traditional fermented food," AIMS microbiology, vol. 7, no. 4, p. 431, 2021.

[2] S. S. Behera, A. F. El Sheikha, R. Hammami, and A. Kumar, "Traditionally fermented pickles: How the microbial diversity associated with their nutritional and health benefits?," Journal of Functional Foods, vol. 70, p. 103971, 2020.

[3] B. Fu, X. Huang, J. Ma, Q. Chen, Q. Zhang, and P. Yu, "Characterization of an inositol-producing Lactobacillus plantarum strain and the assessment of its probiotic potential and antibacterial activity," LWT, vol. 153, p. 112553, 2022.

[4] S. M. Abudoleh, S. O. Hamdan, A. M. Mahasneh, Z. M. Al-Khani, and A. A. Talhouni, "Isolation and characterization of potential probiotic bacteria from jordanian traditional pickled and fermented foods," Acta Poloniae Pharmaceutica, vol. 78, no. 4, pp. 515-520, 2021.

[5] M. S. Dallal, S. Zamaniahari, A. Davoodabadi, M. Hosseini, and Z. Rajabi, "Identification and characterization of probiotic lactic acid bacteria isolated from traditional persian pickled vegetables," GMS hygiene and infection control, vol. 12, pp. 1 - 7, 2017.

[6] J. Wang, K. Yang, M. Liu, J. Zhang, X. Wei, and M. Fan, "Screening for potential probiotic from spontaneously fermented non-dairy foods based on in vitro probiotic and safety properties," Annals of Microbiology, vol. 68, no. 12, pp. 803-813, 2018.

[7] F. Alameri, M. Tarique, T. Osaili, R. Obaid, A. Abdalla, R. Masad, A. Al-Sbiei, M. Fernandez-Cabezudo, S. Q. Liu, B. Al-Ramadi, and M. Ayyash, "Lactic Acid Bacteria Isolated from Fresh Vegetable Products: Potential Probiotic and Postbiotic Characteristics Including Immunomodulatory Effects," Microorganisms, vol. 10, no. 2, pp. 389, 2022.

[8] Y. Taye, T. Degu, H. Fesseha, and M. Mathewos, "Isolation and Identification of Lactic Acid Bacteria from Cow Milk and Milk Products," The Scientific World Journal, vol. 2021, p. 4697445, 2021, doi: 10.1155/2021/4697445.

[9] A. M. Leite, M. A. Miguel, R. S. Peixoto, P. Ruas-Madiedo, V. M. Paschoalin, B. Mayo, and S. Delgado, "Probiotic potential of selected lactic acid bacteria strains isolated from Brazilian kefir grains," J. Dairy Sci, vol. 98, no. 6, pp. 3622-32, Jun 2015, doi: 10.3168/jds.2014-9265.

[10] Q. Han, B. Kong, Q. Chen, F. Sun, and H. Zhang, "In vitro comparison of probiotic properties of lactic acid bacteria isolated from Harbin dry sausages and selected probiotics," Journal of Functional Foods, vol. 32, pp. 391-400, 2017, doi: 10.1016/j.jff.2017.03.020.

[11] S.-M. Won, S. Chen, K. W. Park, and J.-H. Yoon, "Isolation of lactic acid bacteria from kimchi and screening of Lactobacillus sakei ADM14 with anti-adipogenic effect and potential probiotic properties," LWT, vol. 126, pp. 109296, 2020, doi: 10.1016/j.lwt.2020.109296.

[12] R. Jawan, M. Kasimin, S. O. Jalal, A. M. Faik, S. Abbasiliasi, and A. B. Ariff, "Isolation, characterisation andin vitroevaluation of bacteriocins-producing lactic acid bacteria from fermented products of Northern Borneo for their beneficial roles in food industry," Journal of Physics: Conference Series, vol. 1358, p. 12, 2019.

[13] Z. Cao, H. Pan, S. Li, C. Shi, S. Wang, F. Wang, P. Ye, J. Jia, C. Ge, Q. Lin, and Z. Zhao, "In Vitro Evaluation of Probiotic Potential of Lactic Acid Bacteria Isolated from Yunnan De'ang Pickled Tea," Probiotics Antimicrob Proteins, vol. 11, no. 1, pp. 103-112, Mar 2019, doi: 10.1007/s12602-018-9395-x.

[14] H. Bazireh, P. Shariati, S. A. Jamalkandi, A. Ahmadi, and M. A. Boroumand, "Isolation of Novel Probiotic Lactobacillus and Enterococcus Strains From Human Salivary and Fecal Sources," Frontiers in Microbiology, Original Research, vol. 11, 2020, doi: 10.3389/fmicb.2020.597946.

[15] P. Das, S. Khowala, and S. Biswas, "In vitro probiotic characterization of Lactobacillus casei isolated from marine samples," LWT, vol. 73, pp. 383-390, 2016, doi: 10.1016/j.lwt.2016.06.029.

[16] S. M. B. Hashemi, F. Shahidi, S. A. Mortazavi, E. Milani, and Z. Eshaghi, "Potentially Probiotic Lactobacillus Strains from Traditional Kurdish Cheese," Probiotics and Antimicrobial Proteins, vol. 6, no. 1, pp. 22-31, 2014, doi: 10.1007/s12602-014-9155-5.

[17] C. Caggia, M. De Angelis, I. Pitino, A. Pino, and C. L. Randazzo, "Probiotic features of Lactobacillus strains isolated from Ragusano and Pecorino Siciliano cheeses," Food Microbiol, vol. 50, pp. 109-17, Sep 2015, doi: 10.1016/j.fm.2015.03.010.

[18] P. Shokryazdan et al., "Probiotic potential of Lactobacillus strains with antimicrobial activity against some human pathogenic strains," Biomed Res Int, vol. 2014, p. 927268, 2014, doi: 10.1155/2014/927268.

[19] C. Liu, W.-j. Xue, H. Ding, C. An, S.-j. Ma, and Y. Liu, "Probiotic Potential of Lactobacillus Strains Isolated From Fermented Vegetables in Shaanxi, China," Frontiers in Microbiology, Original Research, vol. 12, 2022, doi: 10.3389/fmicb.2021.774903.

[20] J. Zheng, S. Wittouck, E. Salvetti, C. Franz, H. Harris, P. Mattarelli, P. W. O'Toole, B. Pot, P. Vandamme, J. Walter, K. Watanabe, S. Wuyts, G. E. Felis, M. G. Gänzle, and S. Lebeer, "A taxonomic note on the genus Lactobacillus: Description of 23 novel genera, emended description of the genus Lactobacillus Beijerinck 1901, and union of Lactobacillaceae and Leuconostocaceae," Int J Syst Evol Microbiol, vol. 70, no. 4, pp. 2782-2858, Apr 2020, doi: 10.1099/ijsem.0.004107.

[21] J. Blajman, C. Gaziano, M. V. Zbrun, L. Soto, D. Astesana, A. Berisvil, A. R. Scharpen, M. Signorini, and L. Frizzo, "In vitro and in vivo screening of native lactic acid bacteria toward their selection as a probiotic in broiler chickens," Research in Veterinary Science, vol. 101, pp. 50-56, 2015, doi: 10.1016/j.rvsc.2015.05.017.

[22] N. M. Jose, C. R. Bunt, and M. A. Hussain, "Comparison of Microbiological and Probiotic Characteristics of Lactobacilli Isolates from Dairy Food Products and Animal Rumen Contents," Microorganisms, vol. 3, no. 2, pp. 198-212, 2015.

"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:

minor-latin;mso-ansi-language:PT-BR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:

AR-SA'>
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5905

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved