ỨNG DỤNG BỘ BIẾN ĐỔI TĂNG ÁP DC-DC TRONG PHÁT TRIỂN BỘ MÔ PHỎNG PIN MẶT TRỜI TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM | Giang | TNU Journal of Science and Technology

ỨNG DỤNG BỘ BIẾN ĐỔI TĂNG ÁP DC-DC TRONG PHÁT TRIỂN BỘ MÔ PHỎNG PIN MẶT TRỜI TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 05/03/18

Các tác giả

1. Vũ Hoàng Giang Email to author, Trường Đại học Điện lực
2. Dương Chính Cương, Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Đặc tính công suất của pin mặt trời (PV) phụ thuộc vào thông số chính là cường độ bức xạ của ánh sáng mặt trời, đây là yếu tố ngẫu nhiên phụ thuộc vào điều kiện địa lý và khí hậu. Nghiên cứu liên quan đến PV đòi hỏi kiểm chứng hoạt động của nó trong các điều kiện khác nhau. Để đáp ứng được yêu cầu đó, việc phát triển các bộ mô phỏng PV thu hút nhiều sự chú ý, đặc biệt là trong các phòng thí nghiệm. Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu phát ứng dụng bộ biến đổi tăng áp DC-DC (boost converter) trong mô phỏng PV dựa vào mô hình lý thuyết của pin.  Điện áp đầu ra của bộ biến đổi được điều khiển phù hợp để thay đổi công suất đầu ra. Kết quả mô phỏng trên phần mềm Malab/ Simulink cho kết quả đáp ứng điện áp nhanh theo yêu cầu đầu vào mang tính ngẫu nhiên xác nhận hoạt động của bộ mô phỏng.


Từ khóa


bộ biến đổi tăng áp DC-DC, cường độ bức xạ, pin mặt trời, Malab/ Simulink

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved