KỸ THUẬT TỐI ƯU LƯỚI TỨ GIÁC TRONG ĐIỀU KHIỂN ĐỐI TƯỢNG BA CHIỀU ÁP DỤNG DIỄN HỌA NGÔN NGỮ KÝ HIỆU VIỆT NAM | Thái | TNU Journal of Science and Technology

KỸ THUẬT TỐI ƯU LƯỚI TỨ GIÁC TRONG ĐIỀU KHIỂN ĐỐI TƯỢNG BA CHIỀU ÁP DỤNG DIỄN HỌA NGÔN NGỮ KÝ HIỆU VIỆT NAM

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 05/03/18

Các tác giả

1. Lê Sơn Thái Email to author, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
2. Mã Văn Thu, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
3. Trần Nguyễn Duy Trung, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
4. Phùng Trung Nghĩa, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Ngôn ngữ ký hiệu là công cụ giao tiếp quan trọng của nhiều người khiếm thính, thông qua các cử chỉ của cơ thể và biểu hiện của khuôn mặt để truyền tải thông tin trong cộng đồng. Trong đó, các từ được mã hóa bằng sự kết hợp của các hình thái và biểu cảm khác nhau của cơ thể. Với số lượng từ lớn và cấu trúc câu khác với thông thường, cũng như có rất ít các công cụ hỗ trợ học tập, giao tiếp bằng hình ảnh dẫn tới việc tiếp xúc với ngôn ngữ ký hiệu còn nhiều khó khăn. Bài báo trình bày những nghiên cứu nhằm xây dựng hệ thống diễn họa ngôn ngữ ký hiệu cho người khiếm thính tại Việt Nam. Trong đó, tập trung vào vấn đề về tối ưu lưới tứ giác đối với mô hình ba chiều từ đó là cơ sở áp dụng các kỹ thuật diễn họa hành động trong đồ họa ba chiều.


Từ khóa


Diễn họa ba chiều; tối ưu lưới tứ giác; ngôn ngữ ký hiệu

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved