THIẾT KẾ HỆ THỐNG MẠNG TRUYỀN THÔNG KHÔNG DÂY TRÊN CƠ SỞ CÔNG NGHỆ BĂNG THÔNG SIÊU RỘNG | Truyện | TNU Journal of Science and Technology

THIẾT KẾ HỆ THỐNG MẠNG TRUYỀN THÔNG KHÔNG DÂY TRÊN CƠ SỞ CÔNG NGHỆ BĂNG THÔNG SIÊU RỘNG

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 05/03/18

Các tác giả

1. Nguyễn Thế Truyện Email to author, Viện NC Điện tử, Tin học, Tự động hóa
2. Nguyễn Thế Vinh, Viện NC Điện tử, Tin học, Tự động hóa
3. Nguyễn Lê Thùy Dương, Viện NC Điện tử, Tin học, Tự động hóa
4. Nguyễn Xuân Đồng, Viện NC Điện tử, Tin học, Tự động hóa
5. Đinh Đức Tùng, Viện NC Điện tử, Tin học, Tự động hóa
6. Sergey V. Volvenko, Đại học Bách Khoa Saint Petersburg
7. Sergey V. Zavjalov, Đại học Bách Khoa Saint Petersburg
8. Alexander S. Gruzdev, Đại học Bách Khoa Saint Petersburg
9. Andrey V. Rashich, Đại học Bách Khoa Saint Petersburg

Tóm tắt


Bài báo trình bày về thiết kế hệ thống mạng truyền thông không dây trên cơ sở băng thông siêu rộng. Truyền thông băng thông siêu rộng là một công nghệ truyền thông mới, tốc độ cao trong khoảng ngắn với dải tần từ 3,1 GHz đến 10,6 GHz. Công nghệ truyền thông băng thông siêu rộng có đặc điểm khác với các hệ thống thông tin băng hẹp trong quá trình mã hóa thông tin, công nghệ này sử dụng các xung hẹp cỡ nano giây thay vì sử dụng sóng sine. Do đó, công nghệ băng thông siêu rộng có nhiều ưu điểm như băng thông lên tới 7,5 GHz và công suất tiêu thụ rất thấp,... Các kết quả nghiên cứu của bài báo góp phần vào sự phát triển của nhiều ứng dụng như hệ thống mạng cảm biến không dây tiết kiệm năng lượng, hệ thống định vị trong nhà.


Từ khóa


Băng thông siêu rộng; Bộ truyền băng thông siêu rộng; Bộ nhận băng thông siêu rộng; Điều chế On-Off keying; Xung UWB

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved