NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CHỈ SỐ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG EIQ (ENVIRONMANTAL IMPACT QUOTIENT) TRONG ĐÁNH GIÁ VIỆC SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRÊN CÂY CHÈ TẠI XÃ PHÚC XUÂN VÀ PHÚC TRÌU, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN | Linh | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CHỈ SỐ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG EIQ (ENVIRONMANTAL IMPACT QUOTIENT) TRONG ĐÁNH GIÁ VIỆC SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRÊN CÂY CHÈ TẠI XÃ PHÚC XUÂN VÀ PHÚC TRÌU, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 05/03/18

Các tác giả

1. Hà Xuân Linh Email to author, Đại học Thái Nguyên
2. Lương Quỳnh Hoa, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Kết quả nghiên cứu cho thấy trên địa bàn 2 xã sử dụng tổng cộng 57 loại thuốc BVTV khác nhau. Trong đó, thuốc trừ sâu chiếm  trên 70%, còn 30%  là các loại thuốc khác như thuốc bệnh, thuốc  nấm, thuốc kích thích sinh trưởng và thuốc diệt cỏ. Tuy nhiên, các loại thuốc BVTV trong nhóm II và nhóm III còn chiếm tỉ lệ lớn trên 95%. Còn thuốc BVTV thuộc nhóm IV chỉ có một loại chiếm tỉ lệ rất ít chưa đến 2% của cả 2 xã. Nghiên cứu cho thấy EIQ đồng ruộng trung bình/hộ của hai xã nằm trong ngưỡng an toàn, giá trị EIQ đồng ruộng trung bình của xã Phúc Trìu (40,3) cao hơn giá trị EIQ đồng ruộng trung bình của xã Phúc Xuân (30,5). Tính trung bình cho cả hai xã EIQ đồng ruộng có giá trị là 35,3. Tổng EI người sản xuất trung bình trên hộ tại xã Phúc Xuân nhỏ hơn xã Phúc Trìu, tuy nhiên không có sự khác biệt nhiều. Tổng EI người tiêu dùng trung bình trên hộ tại cả hai xã khá là thấp. Và EI trung bình của hệ sinh thái của cả hai xã cũng nằm trong ngưỡng an toàn (<150).


Từ khóa


thuốc bảo vệ thực vật, chỉ số tác động môi trường EIQ, sản xuất chè, Phúc Xuân, Phúc trìu

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved