ĐẶC ĐIỂM TÁI SINH CÂY TRÚC ĐEN (PHYLLOSTACHYS NIGRA LODD.MUNRO) TẠI HÀ GIANG VÀ LÀO CAI | Quân | TNU Journal of Science and Technology

ĐẶC ĐIỂM TÁI SINH CÂY TRÚC ĐEN (PHYLLOSTACHYS NIGRA LODD.MUNRO) TẠI HÀ GIANG VÀ LÀO CAI

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 03/04/23                Ngày hoàn thiện: 05/06/23                Ngày đăng: 08/06/23

Các tác giả

1. Trần Công Quân Email to author, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
2. Đặng Thị Thu Hà, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
3. Nguyễn Thị Thoa, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
4. Nguyễn Thị Kim Oanh, Ban quản lý rừng Phòng hộ - Đặc dụng Hà Nội

Tóm tắt


Cây Trúc đen có tên khoa học là Phyllostachys nigra Lodd. Munro, thuộc họ Hòa thảo (Poaceae). Tại Việt Nam, Trúc đen có phân bố tự nhiên tại một số tỉnh trên cả nước, trong đó có tỉnh Hà Giang và Lào Cai. Mục đích nghiên cứu về đặc điểm tái sinh của cây Trúc đen để tìm ra phương pháp nhân giống. Nghiên cứu triển khai bằng các phương pháp: Chuyên gia; phương pháp Đánh giá nông thôn có sự tham gia (PRA) và điều tra thực địa để xác định đặc điểm tái sinh của Trúc đen phân bố ngoài tự nhiên. Kết quả nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên cây Trúc đen tại hai tỉnh cho thấy: Trúc đen có khả năng tái sinh tốt bằng hình thức thân ngầm gốc thân khí sinh và thân ngầm (roi). Thân ngầm (roi) mọc ra từ mắt ngủ thân ngầm gốc thân khí sinh, có từ 3-5 mắt ngủ, sẽ sinh ra nhiều nhất là 5 thân ngầm. Thân ngầm (roi) có độ dài khoảng 110-380 cm, chia thành nhiều lóng bởi các đốt lóng (dao động từ 54-79 lóng). Trên các đốt lóng có mắt ngủ, số lượng mắt ngủ tương ứng với số lượng lóng, đến vụ xuân (từ tháng 3-5) các mắt ngủ sinh măng, măng sinh trưởng thành cây Trúc đen mới. Như vậy, Trúc đen có thể nhân giống từ thân ngầm gốc thân khí sinh và thân ngầm (roi), là cơ sở khoa học để nghiên cứu nhân giống, bảo tồn và phát triển là rất cần thiết.

Từ khóa


Hà Giang; Lào Cai; Tái sinh; Thân ngầm; Trúc đen

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] D. Q. Ngo, Bamboo (grow and use). Nghe An publisher, 2003, pp. 11-25.[2] H. N. Nguyen and V. T. Tran, “Results of building a list of bamboo in Vietnam,” Vietnam Jounal Forest science, no. 01, pp. 249-258, 2007.

[3] Z. Zhaohua, Sustainable Development of the Black Bamboo and Rattan Sectors in Tropical China. China Forestry Publishing House, 2000, pp. 19-28.

[4] Ministry of Science and Technology, Vietnam red book, part II. Plants. Publisher of natural science and technology, Hanoi, 2007.

[5] T. T. Pham, T. T. Nguyen, and D. D. Bui, “Research on soil characteristics of the area with Bamboos Black (Phyllotaschys nigra Lodd.Munro) at distribution (Phyllotaschys nigra Lodd.Munro) in Sa Pa, Lao Cai,” Vietnam Jounal Forest Science, no. 3, pp. 1-5, 2012.

[6] T. T. Pham, D. D. Bui, and T. T. Nguyen, “Research on morphological and anatomical characteristics of Black Bamboo (Phyllotaschys nigra Lodd.Munro) in Sa Pa, Lao Cai,” Jounal of Forestry science and Technology, no. 1, pp. 48-56, 2013.

[7] T. C. Le and H. T. Nguyen, “Black Bamboo, Genetic resources need to be conserved,” Jounal environment, no. 5, pp. 24-30, 2015.

[8] D. C. Nguyen and N. Vromant, Participatory Rural Appraisal – PRA. Agricultural publisher, Hanoi - 2009.

[9] V. L. Le, T. K. Nguyen, and T. H. Le, Additional investigation into species composition, distribution and some ecological characteristics of major bamboo species in Vietnam. Vietnamese Academy of Forest Sciences, 2005.[10] Ministry of Agriculture and Rural Development, Circular No. 33/2018/TT-BNNPTNT dated November 16, 2018 of the Ministry of Agriculture and Rural Development providing regulations on forest survey, inventory and monitoring, 2018.[11] H. T. Nguyen, T. H. Vu, and K. K. Ngo, Statistical Analysis in Forestry. Agricultural publisher, Hanoi, 2006.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.7663

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved