NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO HỆ THỐNG ĐO NHIỆT KHI MÀI PHẲNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | Tùng | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO HỆ THỐNG ĐO NHIỆT KHI MÀI PHẲNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 05/01/18

Các tác giả

1. Lưu Anh Tùng Email to author, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái nguyên
2. Vũ Ngọc Pi, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái nguyên
3. Bành Tiến Long, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Tóm tắt


Trong gia công mài nói chung và mài phẳng nói riêng, nhiệt độ sinh ra trên bề mặt mài ảnh hưởng lớn đến chất lượng của bề mặt gia công. Vì thế cho nên việc đo nhiệt độ sinh ra trong quá trình mài phẳng là rất cần thiết. Nó cũng là cơ sở để có có những biện pháp thích hợp nhằm kiểm soát nhiệt độ tại bề mặt mài theo ý muốn. Bài báo này trình bày một nghiên cứu mới về thiết kế, chế tạo hệ thống đo nhiệt trong quá trình mài phẳng. Hệ thống đo nhiệt này được thiết kế nhằm đo liên tục nhiệt độ tại bề mặt phôi khi mài phẳng. Kết quả đo được được hiển thị qua phần mềm cho biết diễn biến của quá trình nhiệt theo thời gian và được lưu trữ trên máy tính.


Từ khóa


Mài phẳng, truyền thông nối tiếp, đo nhiệt

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved