ĐẶC ĐIỂM VÀ NGUYÊN NHÂN TỬ VONG Ở TRẺ SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2020 - 2022 | Hậu | TNU Journal of Science and Technology

ĐẶC ĐIỂM VÀ NGUYÊN NHÂN TỬ VONG Ở TRẺ SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2020 - 2022

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 22/08/23                Ngày hoàn thiện: 28/09/23                Ngày đăng: 28/09/23

Các tác giả

1. Phạm Hải Hậu Email to author, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Bích Hoàng, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
3. Trần Tiến Thịnh, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
4. Đỗ Thái Sơn, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên
5. Đỗ Thu Hằng, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu một số đặc điểm của trẻ sơ sinh tử vong và nguyên nhân gây tử vong ở trẻ sơ sinh tại Khoa Sơ sinh – Cấp cứu Nhi, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên giai đoạn 2020 – 2022. Phương pháp nghiên cứu mô tả hồi cứu trên 109 trẻ sơ sinh tử vong trong giai đoạn này đã được sử dụng. Thời gian nghiên cứu từ tháng 7/2022 - 7/2023. Đối tượng nghiên cứu gồm tất cả các trẻ sơ sinh từ 0 – 28 ngày tuổi đã được xác nhận tử vong và loại trừ các trẻ sơ sinh tử vong ngoại viện (tử vong trước khi nhập viện) trong giai đoạn 2020 – 2022. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tổng số 109 trẻ sơ sinh tử vong. Tỷ lệ tử vong sơ sinh là 4,6%. Trong số trẻ sơ sinh tử vong, tỷ lệ tử vong sơ sinh non (< 37 tuần tuổi thai) chiếm 77,1%; tỷ lệ tử vong sơ sinh sớm (< 7 ngày tuổi) chiếm 74,3%; trong đó tỷ lệ tử vong sơ sinh xảy ra trong ngày đầu nhập viện chiếm 21%. Trẻ nam có tỷ lệ tử vong nhiều hơn trẻ nữ. Nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ sơ sinh là bệnh màng trong. Tiếp đến là các nguyên nhân nhiễm trùng sơ sinh, cực non tháng (< 28 tuần tuổi thai), ngạt, dị tật bẩm sinh và xuất huyết phổi.

Từ khóa


Tử vong sơ sinh; Bệnh màng trong; Non tháng; Trẻ sơ sinh; Nhiễm khuẩn huyết

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] Unicef, “Neonatal Mortality,” 2023. [Online]. Available: https://data.unicef.org/topic/child-survival/neonatal-mortality/#. [Accessed July 10, 2023].

[2] Unicef data, “Estimates of Neonatal mortality rate by UNICEF region,” 2023. [Online]. Available: http://data.unicef.org. [Accessed July 10, 2023].

[3] Ministry of Health, National action plan on reproductive health care, focusing on maternal, newborn and child health care for the period 2021 - 2025, 2021.

[4] D. M. Ely and A. K. Driscoll, "Infant mortality in the United States, 2019: data from the period linked birth/infant death file," National Vital Statistics Reports: From the Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics, National Vital Statistics System, vol. 70, no. 14, pp. 1-18, 2021.

[5] V. Louangpradith et al., "Trends and risk factors for infant mortality in the Lao People's Democratic Republic," Sci Rep., vol. 10, no. 1, 2020, Art. no. 21723.

[6] B. Zhang, Y. Dai, H. Chen, and C. Yang, "Neonatal Mortality in Hospitalized Chinese Population: A Meta-Analysis," BioMed research international, vol. 2019, 2019, Art. no. 7919501.

[7] H. T. Tran et al., "Morbidity and mortality in hospitalised neonates in central Vietnam," Acta Paediatrica, vol. 104, no. 5, pp. e200-e205, 2015.

[8] M. Miles et al., "The cause-specific morbidity and mortality, and referral patterns of all neonates admitted to a tertiary referral hospital in the northern provinces of Vietnam over a one year period," PLoS One, vol. 12, no. 3, 2017, Art. no. e0173407.

[9] S. V. Nguyen and T. L. T. Bui, "Neonatal mortality rate in Thai Nguyen province in 2010," Journal of Science and Technology, vol. 89, no. 01, pp. 179-182, 2010.

[10] H. X. T. Nguyen et al., "Morbidity and mortality of neonates admitted in pediatric department of Thai Nguyen General Hospital from 2008 to 2010," Journal of practical medicine, vol. 89, pp. 209-213, 2012.

[11] T. T. T. Ho et al., "Research on neonatal morbidity and mortality at Provincial General Hospital in 2017," Science and Technology Conference, 2017, pp. 182-188.

[12] R. N. Nguyen and T. C. Truong, "Cause and risk factors of neonatal mortality at children’s hospital of Can Tho," Journal of Pediatrics 2019, vol. 12, no. 2, pp. 20-25, 2019.

[13] P. V. Hung et al., “Research the situation of neonatal mortality at Pediatrics Center - Bach Mai Hospital,” Journal of Community Medicine. 64, 4, (July 2023).

[14] A. K. Andegiorgish et al., "Neonatal mortality and associated factors in the specialized neonatal care unit Asmara, Eritrea," BMC public health, vol. 20, pp. 1-9, 2020.

[15] Al-Sheyab et al., "Rate, risk factors, and causes of neonatal deaths in Jordan: analysis of data from Jordan stillbirth and neonatal surveillance system (JSANDS)," Frontiers in Public Health, vol. 8, 2020, Art. no. 595379.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.8613

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved