ĐẶC ĐIỂM VIÊM PHỔI CÓ THIẾU MÁU Ở TRẺ EM TỪ 2 THÁNG ĐẾN 5 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN | Huệ | TNU Journal of Science and Technology

ĐẶC ĐIỂM VIÊM PHỔI CÓ THIẾU MÁU Ở TRẺ EM TỪ 2 THÁNG ĐẾN 5 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 10/09/23                Ngày hoàn thiện: 17/10/23                Ngày đăng: 24/10/23

Các tác giả

1. Hoàng Kim Huệ Email to author, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
2. Nguyễn Thị Xuân Hương, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
3. Đào Trọng Quân, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Một nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành nhằm mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng viêm phổi có thiếu máu ở trẻ từ 2 tháng đến 5 tuổi tại Trung tâm Nhi khoa – Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên năm 2022 – 2023. Số liệu được thu thập trên 305 bệnh nhi bị viêm phổi bằng bệnh án nghiên cứu soạn sẵn. Kết quả cho thấy, tỷ lệ trẻ viêm phổi có thiếu máu chiếm 50,5% tổng số trẻ viêm phổi. Triệu chứng không bú được ở trẻ nhỏ, không uống được ở trẻ lớn gặp 9,7%; cao hơn nhóm không thiếu máu, p<0,05. Thở nhanh gặp 79,9%, không khác biệt so với nhóm không thiếu máu. Rút lõm lồng ngực gặp 65,6% cao hơn nhóm không thiếu máu, p<0,05. Tỷ lệ tăng bạch cầu đa nhân là 60,4%, cao hơn nhóm không thiếu máu, p<0,05. Tỷ lệ tăng CRP chiếm 63,0%, cao hơn nhóm không thiếu máu, p<0,05. Kết quả cấy dịch tỵ hầu dương tính chiếm 42,2%. Các triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng phổ biến là thở nhanh, rút lõm lồng ngực, tăng bạch cầu, tăng CRP và nuôi cấy vi khuẩn dương tính. Các triệu chứng này ở trẻ viêm phổi thiếu máu nặng hơn ở trẻ không thiếu máu.

Từ khóa


Viêm phổi; Thiếu máu; Trẻ em; 5 tuổi; Thái Nguyên

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[

style='mso-bookmark:_Hlk141344902'>

style='mso-bookmark:_Hlk141344902'>

"Times New Roman",serif'> ADDIN EN.REFLIST 1] World Health Organization, Revised WHO classification and treatment of childhood pneumonia at health facilities: evidence summaries. Geneva: World Health Organization, 2014.

[2] T. H. Hoang and T. K. D. Le, "Survey on the situation of antibiotic use in the treatment of acute respiratory infections in children at Thai Nguyen Central General Hospital," (in Vietnamese), Journal of Practical Medicine, vol. 876, no. 7, pp. 152-155, 2013.

[3] N.T. Pham, T. M. H. Le and T. H. Le, "Characteristics of recurrent pneumonia in children under 5 years old at National Children’s Hospital in 2017," (in Vietnamese), Journal of Community Medicine, vol. 41, pp. 37-40, 2017.

[4] M. T. Dao, "Research on the status of examination and treatment of acute respiratory infections at the National Children's Hospital in 2010," (in Vietnamese), in Children's acute respiratory infections project, 2011.

[5] N. N. Quach and T. M. H. Pham, "Clinical and microbiological characteristics of community-acquired pneumonia in children from 2 months to 5 years old at Can Tho Children's Hospital," (in Vietnamese), Medical Journal of Ho Chi Minh City, vol. 18, no. 1, pp. 294-300, 2014.

[6] T. H. N. Nguyen and V. L. Nguyen, "Investigate the relation between iron deficiency anemia and pneumonia in children under 5 years old who were treated at Saint Paul General Hospital in 2017," (in Vietnamese), Journal of Pediatric Research and Practice, vol. 2, no. 4, pp. 37-47, 2019.

[7] T. N. Trinh, "Clinical and paraclinical characteristics of children with pneumonia under 5 years old treated at The Respiratory Department Thanh Hoa Children’s Hospital," (in Vietnamese), Journal of Pediatric Research and Practice, vol. 1, no. 2, pp. 65-72, 2020.

[8] T. T. D. Luu and T. N. M. Khong, "Clinical and clinical characteristics and risk factors of severe pneumonia in children from 2 - 36 months at Thai Nguyen National Hospital," (in Vietnamese), TNU Journal of Science and Technology, vol. 207, no. 14, pp. 67-72, 2019.

[9] H. Shamo'on et al., "Detection of pneumonia among children under six years by clinical evaluation," EMHJ-Eastern Mediterranean Health Journal, vol. 10, no. 4-5, pp. 482-487, 2004.

line-height:115%;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:

Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:

EN-US;mso-bidi-language:AR-SA'>

style='font-size:11.0pt;line-height:107%;font-family:"Times New Roman",serif;

mso-fareast-font-family:Calibri;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:

EN-US;mso-bidi-language:AR-SA'>
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.8725

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved