XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VIÊN NÉN TỪ BÀI THUỐC CỔ PHƯƠNG ĐÀO HỒNG TỨ VẬT | Thìn | TNU Journal of Science and Technology

XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VIÊN NÉN TỪ BÀI THUỐC CỔ PHƯƠNG ĐÀO HỒNG TỨ VẬT

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 29/09/23                Ngày hoàn thiện: 29/11/23                Ngày đăng: 30/11/23

Các tác giả

1. Nguyễn Hữu Thìn Email to author, Trường Đại học Lạc Hồng
2. Nguyễn Việt Cường, Trường Đại học Lạc Hồng
3. Võ Văn Lệnh, Trường Đại học Lạc Hồng
4. Đoàn Văn Viên, Trường Đại học Lạc Hồng
5. Nguyễn Thị Minh Anh, Trường Đại học Lạc Hồng

Tóm tắt


Viên nén Đào Hồng Tứ Vật là dạng bào chế hiện đại phát triển từ bài thuốc cổ truyền có tác dụng tốt trong điều trị rối loạn kinh nguyệt và các bệnh về tim mạch. Nghiên cứu này được tiến hành với mục đích xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở để đánh giá chất lượng viên nén Đào Hồng Tứ Vật nhằm đảm bảo tính an toàn, hiệu quả, chất lượng và sự ổn định của sản phẩm. Acid ferulic trong viên nén Đào Hồng Tứ Vật được chọn làm Q-marker và tiến hành xây dựng quy trình định lượng bằng phương pháp HPLC được thẩm định dựa trên tiêu chuẩn AOAC. Điều kiện sắc ký gồm cột sắc ký pha đảo C18 (5 µm x 4,6 x 100 mm), đầu dò HPLC-DAD, hệ dung môi khai triển là acetonitrile và acid phosphoric 0,2% (13,5:86,5), tốc độ dòng 1 ml/phút, bước sóng 320 nm. Tính tuyến tính (y = 219,59x, R2 = 0,9986) nằm trong khoảng khảo sát 0,51 – 2,54 µg/ml. Độ lặp lại và độ chính xác trung gian đều là 3,4%. Độ đúng có tỷ lệ phục hồi nằm trong 80,0 – 110,0%. Nghiên cứu xây dựng thành công bộ tiêu chuẩn cơ sở gồm các chỉ tiêu chất lượng: tính chất, đồng đều khối lượng, độ rã, độ cứng, độ mài mòn, định tính, định lượng (acid ferulic).

Từ khóa


Đào Hồng Tứ Vật; Viên nén; Acid ferulic; HPLC; Tiêu chuẩn cơ sở

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] D. K. Yin, Z. Q. Liu, D. Y. Peng, Y. Yang, X. D. Gao, and L. Han, “Serum containing Tao-Hong-Si-Wu decoction induces human endothelial cell VEGF production via PI3K/Akt-eNOS signaling,” Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine: eCAM, vol. 2013, 2013.

[2] H. R. Ji, K. S. Park, H. L. Woo et al., “Herbal medicine (Taohong Siwu Tang) for the treatment of primary dysmenorrhea: a systematic review and meta-analysis,” Explore, vol. 16, no. 5, pp. 297-303, 2020.

[3] L. Han, Z. Ji, W. Chen et al., “Protective effects of tao-Hong-si-wu decoction on memory impairment and hippocampal damage in animal model of vascular dementia,” Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine: eCAM, vol. 2015, 2015.

[4] E. Shang, Z. Zhu, L. Liu et al., “UPLC-QTOF-MS with chemical profiling approach for rapidly evaluating chemical consistency between traditional and dispensing granule decoctions of Tao-Hong-Si-Wu decoction,” Chemistry Central Journal, vol. 6, no. 143, pp. 1-9, 2012.

[5] Y. Z. Hou, G. R. Zhao, J. Yang et al., “Protective effect of Ligusticum chuanxiong and Angelica sinensis on endothelial cell damage induced by hydrogen peroxide,” Life Sci, vol. 75, pp. 1775-1786, 2004.

[6] S. Mathew and T. E. Abraham, “Ferulic acid: An antioxidant found naturally in plant cell walls and feruloyl esterases involved in its release and their applications,” Crit Rev Biotechnol, vol. 4, pp. 59-83, 2004.

[7] E. Barone, V. Calabrese, and C. Mancuso, “Ferulic acid and its therapeutic potential as a hormetin for age-related diseases,” Biogerontology, vol. 10, pp. 97-108, 2009.

[8] Ministry of Health, Vietnamese pharmacopoeia V, vol. 2, Medical Publishing House (in vietnamese), 2017.

[9] AOAC International, “Official Methods of Analysis of AOAC International,” 22th edition, 2023. [Online]. Available: http://www.aoac.org. [Accessed Mar. 12, 2023].
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.8867

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved