XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ PCT, LDH VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI TIÊN LƯỢNG NẶNG Ở BỆNH NHI NHIỄM KHUẨN NẶNG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN | Hoa | TNU Journal of Science and Technology

XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ PCT, LDH VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI TIÊN LƯỢNG NẶNG Ở BỆNH NHI NHIỄM KHUẨN NẶNG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 08/10/23                Ngày hoàn thiện: 14/11/23                Ngày đăng: 15/11/23

Các tác giả

1. Dương Thị Hoa, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên
2. Lê Thị Hương Lan Email to author, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
3. Nguyễn Thành Trung, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
4. Vũ Tuấn Anh, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu nhằm mục tiêu xác định nồng độ Procalcitonin (PCT), Lactat dehydrogenase (LDH) và mối liên quan với tiên lượng nặng ở bệnh nhi nhiễm khuẩn huyết nặng. Đối tượng nghiên cứu gồm 38 bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm khuẩn nặng tại Trung tâm Nhi Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên từ tháng 7/2022 đến tháng 7/2023. Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu mô tả, thiết kế nghiên cứu cắt ngang.  Kết quả cho thấy, trẻ nam chiếm tỷ lệ cao (63,2%), nhóm tuổi < 12 tháng chiếm 76,3%, trẻ ở nông thôn chiếm 76,3%, vị trí nhiễm khuẩn ban đầu hay gặp nhất là nhiễm khuẩn hô hấp (65,8%). Trong số bệnh nhân nghiên cứu, PCT tăng 100%, trong đó nồng độ trung bình của PCT tại thời điểm chẩn đoán là 16,14 ± 24,52 ng/ml; phân tích đường cong ROC tại thời điểm chẩn đoán diện tích dưới đường cong của PCT là 0,818, LDH là 0,714. Ở các bệnh nhân chẩn đoán nhiễm khuẩn nặng PCT và LDH có khả năng tiên lượng nặng ở mức độ tương đối tốt, trong đó PCT tại giá trị 12,08 ng/ml có độ nhạy 80,0%, độ đặc hiệu 85,7%; LDH tại giá trị 745,5 U/L có độ nhạy 60,0%, độ đặc hiệu 82,1%.


Từ khóa


Nhiễm khuẩn huyết; Procalcitonin; Lactate dehydrogenase; Shock nhiễm khuẩn; Tiên lượng nặng

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] K. Martin and S. L. Weiss, "Initial resuscitation and management of pediatric septic shock," Minerva Pediatr, vol. 67, no. 2, pp. 141-158, 2015.

[2] M. E. Hartman, W. T. Linde-Zwirble, D. C. Angus et al., "Trends in the epidemiology of pediatric severe sepsis," Pediatr Crit Care Med, vol. 14, no. 7, pp. 686-693, 2013.

[3] R. Bünger and R. T. Mallet, "Metabolomics and Receiver Operating Characteristic Analysis: A Promising Approach for Sepsis Diagnosis," Crit Care Med, vol. 44, no. 9, pp. 1784-1785, 2016.

[4] Ministry of Health, “Septic shock,” Guidelines for diagnosis and treatment of some common diseases in children, pp. 110-117, 2015.

[5] A. Wolfler, P. Silvani, M. Musicco et al., "Incidence of and mortality due to sepsis, severe sepsis and septic shock in Italian Pediatric Intensive Care Units: a prospective national survey," Intensive Care Med, vol. 34, no. 9, pp. 1690-1697, 2008.

[6] T. Kawasaki, "Update on pediatric sepsis: a review," J Intensive Care, vol. 5, p. 47, 2017.

[7] V. G. Duong, "Research on Procalcitonin value in severe infections of pediatric patients in the intensive care unit," Master Thesis, Hanoi Medical University, 2015.

[8] T. B. Bui, "Research on the value of plasma Procalcitonin in diagnosing sepsis in pediatric patients," Master Thesis, Hanoi Medical University, 2015.

[9] T. H. L. Le and V. D. Nguyen, "Clinical characteristics and results of treatment of patients in the first 6 hours at the emergency department of Thai Nguyen central hospital," (in Vietnamese), TNU Journal of Science and Technology, vol. 227, no. 10, pp. 149-156, 2022.

[10] L. L. Pham, "Research on the value of Procalcitonin in early neonatal infections," Master Thesis, Hanoi Medical University, 2015.

[11] J. Lu, Z. Wei, H. Jiang et al., "Lactate dehydrogenase is associated with 28-day mortality in patients with sepsis: a retrospective observational study," J Surg Res, vol. 228, pp. 314-321, 2018.

[12] R. R. Filho, L. L. Rocha, T. D. Corrêa et al., "Blood Lactate Levels Cutoff and Mortality Prediction in Sepsis-Time for a Reappraisal? a Retrospective Cohort Study," Shock, vol. 46, no. 5, pp. 480-485, 2016.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.8936

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved