THỰC TRẠNG SỬ DỤNG KHÁNG SINH DỰ PHÒNG TRÊN SẢN PHỤ PHẪU THUẬT LẤY THAI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC PHÚ QUỐC | Bản | TNU Journal of Science and Technology

THỰC TRẠNG SỬ DỤNG KHÁNG SINH DỰ PHÒNG TRÊN SẢN PHỤ PHẪU THUẬT LẤY THAI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC PHÚ QUỐC

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 22/10/23                Ngày hoàn thiện: 29/11/23                Ngày đăng: 30/11/23

Các tác giả

1. Tạ Quốc Bản Email to author, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Phú Quốc; Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Thị Hồng, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên
3. Phạm Thị Quỳnh Hoa, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Hiện nay, để giảm tình trạng nhiễm trùng vết mổ sau mổ lấy thai, ngoài vấn đề vệ sinh, đảm bảo vô trùng trong quá trình mổ lấy thai, thì việc sử dụng kháng sinh dự phòng là biện pháp hiệu quả. Với mục tiêu mô tả thực trạng sử dụng kháng sinh dự phòng trên sản phụ phẫu thuật lấy thai tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Phú Quốc từ tháng 5/2021 - 01/2023, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu trên 432 hồ sơ bệnh án của sản phụ được áp dụng phác đồ kháng sinh dự phòng trong mổ lấy thai tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Phú Quốc. Qua phương pháp nghiên cứu mô tả, cắt ngang, chúng tôi đã thu được kết quả sau: Tuổi trung bình là 29,93 ± 4,88 tuổi; Tuổi thai 37-41 tuần chiếm 95,8%. Tỉ lệ sử dụng kháng sinh dự phòng trong phẫu thuật là Cefazolin chiếm 75,9%, Cefazolin + Azithromycin chiếm 24,1%. Trong nhóm mổ lấy thai cấp cứu có 51% sử dụng kháng sinh dự phòng Cefazolin + Azithromycin, 49% sử dụng kháng sinh dự phòng Cefazolin; trong nhóm mổ lấy thai chương trình có 98,7% trường hợp sử dụng kháng sinh dự phòng Cefazolin.


Từ khóa


Mổ lấy thai; Kháng sinh dự phòng; Tuổi thai; Mổ lấy thai cấp cứu; Mổ lấy thai chương trình

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] L. H. Chuong, M. T. Dung et al., "Review on the current situation of cesarean section at the Central Obstetrics and Gynecology Hospital in 2017," Obstetrics and Gynecology Journal, vol. 16, no. 1, pp. 92-96, 2018.

[2] M. T. Dung, N. D. Thang et al., "Analysis of factors related to indications for cesarean section surgery at the National Obstetrics Hospital in 2021," Obstetrics and Gynecology Journal, vol. 20, no. 3, pp. 46-49, 2022.

[3] S. Sharma and I. Dhakal, "Cesarean vs Vaginal Delivery: An Institutional Experience," JNMA J Nepal Med Assoc, vol. 56, pp. 535-539, 2018.

[4] A. F. Kallianidis, J. M. Schutte, J. van Roosmalen, and T. van den Akker, "Maternal mortality after cesarean section in the Netherlands," Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol., vol. 229, pp. 148-152, 2018.

[5] T. Getaneh, A. Negesse, and G. Dessie, "Prevalence of surgical site infection and its associated factors after cesarean section in Ethiopia: systematic review and meta-analysis," BMC Pregnancy Childbirth, vol. 20, p. 311, 2020.

[6] S. I. Berríos-Torres et al., "Centers for Disease Control and Prevention Guideline for the Prevention of Surgical Site Infection," JAMA Surg, vol. 152, pp. 784-791, 2017.

[7] M. Uchino et al., "Efficacy of preoperative oral antibiotic prophylaxis for the prevention of surgical site infections in patients with Crohn disease: a randomized controlled trial," Annals of surgery, vol. 269, pp. 420-426, 2019.

[8] T. L. Laloto, D. H. Gemeda, and S. H. Abdella, "Incidence and predictors of surgical site infection in Ethiopia: prospective cohort," BMC Infect Dis., vol. 17, p. 119, 2017.

[9] D. Bayardorj, P. Promsatit, B. M. Chirangi, and E. Mahmoud, "Surgical Site Infections at Shirati KMT Hospital in Northeastern Tanzania," Cureus, vol. 15, 2023, Art. no. e34573.

[10] H. Cheng et al., "Prolonged Operative Duration Increases Risk of Surgical Site Infections: A Systematic Review," Surg Infect (Larchmt), vol. 18, pp. 722-735, 2017.

[11] A. G. Mekonnen and Y. M. Mittiku, "Surgical site infection and its association with rupture of membrane following cesarean section in Africa: a systematic review and meta-analysis of published studies," Matern Health Neonatol Perinatol, vol. 7, p. 2, 2021.

[12] A. Ata, J. Lee, S. L. Bestle, J. Desemone, and S. C. Stain, "Postoperative hyperglycemia and surgical site infection in general surgery patients," Arch Surg., vol. 145, pp. 858-864, 2010.

[13] A. Adane et al., "Predictors of surgical site infection among women following cesarean delivery in eastern Ethiopia: a prospective cohort study," Ann Med Surg (Lond), vol. 85, pp. 738-745, 2023.

[14] T. H. Nguyen, "Analysis of the situation of antibiotic use in patients undergoing cesarean section surgery at the Department of Obstetrics and Gynecology, Hospital A Thai Nguyen," Thesis of Level I Specialized Pharmacist, Hanoi University of Pharmacy, Hanoi, 2023.

[15] C. T. Bui, "Updating methods to minimize the risk of cesarean section infection," Reproductive Medicine, vol. 45, pp. 42-47, 2018.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.9018

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved