NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO HỆ THỐNG CƠ KHÍ, TRUYỀN ĐỘNG CỦA ROBOT TRINH SÁT | Anh | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO HỆ THỐNG CƠ KHÍ, TRUYỀN ĐỘNG CỦA ROBOT TRINH SÁT

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 24/11/23                Ngày hoàn thiện: 29/01/24                Ngày đăng: 30/01/24

Các tác giả

1. Nguyễn Tiến Anh Email to author, Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
2. Nguyễn Văn Toàn, Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
3. Nguyễn Xuân Thấu, Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
4. Đoàn Tất Khoa, Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn

Tóm tắt


Với sự phát triển của Internet và toàn cầu hóa, các vụ khủng bố sử dụng các chất độc hóa học, sinh học và phóng xạ ngày càng phổ biến do sự dễ dàng tiếp cận về công nghệ chế tạo thiết bị nổ tự chế và mua bán các hóa chất độc hại. Bên cạnh việc sử dụng các thiết bị kiểm tra an ninh, các hệ thống camera giám sát thì các robot trinh sát CBRN (hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân) tích hợp các đầu đo, các cảm biến cùng khả năng điều khiển từ xa được sử dụng phổ biến trong phòng, chống khủng bố. Công trình này trình bày về quá trình nghiên cứu, thiết kế, và chế tạo hoàn thiện hệ thống cơ khí, truyền động của robot trinh sát sử dụng trong trinh sát và phòng chống khủng bố. Robot tích hợp các cảm biến đo khí độc hóa học, đầu đo phóng xạ cùng với các thiết bị điện tử, truyền thông. Hệ thống khung vỏ được tối ưu trong nghiên cứu đảm bảo cho robot có khả năng cơ động cao, hoạt động với các địa hình khác nhau như mặt đường đá, sỏi, có khả năng leo dốc 30o, vượt vật cản cao ~30 cm, thời gian hoạt động liên tục 2,6 giờ. Đây là một trong những sản phẩm đầu tiên được nghiên cứu, thiết kế chế tạo trong nước để trang bị trong ngành Công an.

Từ khóa


Robot; Cơ khí; Truyền động; Trinh sát; Khủng bố

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] C. N. House, "The chemical, biological, radiological, and nuclear terrorism threat from the Islamic state," Military Review, vol. 96, no. 5, pp. 68-75, Sep. 2016.

[2] D. Tin, F. Granholm, A. Hart, and G. R. Ciottone, “Terrorism-related chemical, biological, radiation, and nuclear attacks: a historical global comparison influencing the emergence of counter-terrorism medicine,” Prehospital and Disaster Medicine, vol. 36, no. 4, pp. 399-402, 2021.

[3] M. Conway, “Terrorist use of the internet and the challenges of governing cyberspace,” in Power and Security in the Information Age, Routledge, 2016, pp. 95-127.

[4] K. Ivanova and T. Sandler, “CBRN attack perpetrators: An empirical study,” Foreign Policy Analysis, vol. 3, no. 4, pp.273-294, 2007.

[5] K. Ivanova and T. Sandler, “CBRN incidents: Political regimes, perpetrators, and targets,” Terrorism and Political Violence, vol. 18, no. 3, pp. 423-448, 2006.

[6] G. D. Cubber, H. Balta, and C. Lietart, “Teodor: A semi-autonomous search and rescue and demining robot,” Applied Mechanics and Materials, vol. 658, pp. 599-605, Nov. 2014.

[7] Research international, “CBRN Patrol model RSN 500”, datasheet. [Online]. Available: https://www.resrchintl.com. [Accessed Nov. 01, 2023].

[8] S. Pillai, P. Chudiwal, and G. Shejy, “Digital Signal Interpreting Robot for Remote Surveillance with Obstruction Detection,” International Journal for Scientific Research & Development, vol. 3, no. 5, pp. 1-3, 2015.

[9] S. Y. Yoo, B.-H. Jun, H. W. Shim, and P. –M. Lee, “Design and analysis of carbon fiber reinforced plastic body frame for multi-legged subsea walking robot,” Crabster. Ocean engineering, vol. 102, pp. 78-86, 2015.

[10] K. K. Pandey, T. Shah, S. Yadrave, S. Shinde, and V. Pagare, “Design and Development of an Autonomous Robot Assistant,” in Proc. Conference of Innovative Product Design and Intelligent Manufacturing System, Nov, 2022, pp. 381-389.

[11]. A. Søndergaard, O. Amir, P. Eversmann, L. Piskorec, F. Stan, F. Gramazio, and M. Kohler “Topology optimization and robotic fabrication of advanced timber space-frame structures,” Robotic fabrication in architecture, art and design, 2016, pp. 190-203.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.9286

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved