T. 229, S. 02 (2024)

KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

Mục lục

Khoa học Tự nhiên - Kỹ thuật - Công nghệ (TNK)

TNU Journal Office
PDF
Nguyễn Trọng Kiên, Phan Văn Đức, Hồ Văn Phúc, Hồ Văn Hùng, Trương Quốc Định
PDF
3 - 12
Nguyễn Thị Như Ý, Nguyễn Như Muội, Huỳnh Nguyễn Thuý Quỳnh, Đoàn Thị Kiều Tiên, Đỗ Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Cường Quốc, Trần Quang Đệ, Lê Thanh Phước, Phạm Vũ Nhật
PDF
13 - 19
Bùi Thị Minh Tú, Trương Lê Bích Trâm, Hồ Trần Ngọc Anh, Nguyễn Lê Châu Thành, Ngô Tấn Thống
PDF
20 - 28
Cao Hồng Lê, Trương Thị Thùy Nhung, Bùi Thị Thực, Đặng Mai Linh, Ngũ Thị Trà Giang
PDF
29 - 36
Nguyễn Tiến Anh, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Xuân Thấu, Đoàn Tất Khoa
PDF
37 - 44
Nguyễn Vôn Dim, Trần Xuân Trọng, Bùi Văn Tùng, Lê Hùng Linh, Trịnh Thúy Hà
PDF
45 - 52
Phạm Thanh Tùng, Trần Trung Hiếu
PDF
53 - 60
Trương Thành Phúc, Hoàng Đức Tín, Trương Mỹ Hạnh, Nguyễn Danh Ngôn, Nguyễn Đức Văn, Hồ Trường Giang
PDF
61 - 67
Nguyễn Thị Ngọc Phương, Nguyễn Ngọc Yến, Cang Thị Huỳnh Như, Nguyễn Kiều Anh, Nguyễn Minh Thái, Nguyễn Huỳnh Gia Phát, Phạm Duy Toàn
PDF
68 - 75
Nguyễn Đức Điển, Lại Khắc Lãi, Vũ Viết Thông
PDF
76 - 83
Tô Lan Anh, Trần Thị Thanh Quỳnh, Đặng Phương Nam, Đinh Thị Hoa, Vũ Ngọc Toán, Nguyễn Thị Xuân, Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Khánh Hoàng Việt
PDF
84 - 91
Đỗ Thị Huế, Cao Tiến Khoa
PDF
92 - 99
Vũ Đức Hoàn, Trịnh Mạnh Hùng, Đặng Công Vụ
PDF
100 - 107
Nguyễn Mạnh Tiến, Nguyễn Đức Thuận
PDF
108 - 115
Trần Thanh Dũng, Mai Văn Dũng, Nguyễn Văn Yên, Phạm Hữu Kiên, Giáp Thị Thùy Trang
PDF
116 - 123
Nguyễn Ngọc Việt, Ninh Thị Như Hoa, Phan Hồng Phước, Nguyễn Văn Hiếu
PDF
124 - 130
Nghiêm Thị Hưng, Phạm Thị Hoa, Nguyễn Thị Duyên, Đào Thị Hằng
PDF
131 - 139
Nguyễn Văn Phú
PDF
140 - 147
Huỳnh Anh Duy, Huỳnh Phú Vinh, Nguyễn Văn Hóa, Trần Thị Kim Ngà
PDF
148 - 155
Nguyễn Thị Xuân, Lê Mỹ Phương, Chu Thị Anh Xuân
PDF
156 - 164
Nguyễn Hồng Hải, Lê Minh Đức, Hoàng Thị Ngọc Quyên, Nguyễn Ngọc Tiến, Nguyễn Quốc Tuấn
PDF
165 - 173
Phan Kim Ngân
PDF
174 - 182
Trần Hữu Tính, Nguyễn Trần Long Nhựt Đăng, Võ Pha Ga, Trần Trung Khánh, Phạm Thị Huệ
PDF
183 - 190
Phommaaxay Mone, Nguyễn Văn Hảo
PDF
191 - 199
Hoàng Văn Thực
PDF
200 - 205
Hồ Thị Hằng, Phạm Trí Nguyễn
PDF
206 - 213
Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Ngọc Lan, Nguyễn Bích Vân
PDF
214 - 219
Cao Hồng Lê, Nguyễn Ngọc Thụy, Trương Thị Thùy Nhung, Bùi Thị Thực, Mạc Thị Nguyên, Nguyễn Trung Đức, Đậu Đình Khải, Đinh Thị Thùy Linh, Nguyễn Lan Hương
PDF
220 - 227
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved