GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY CHO QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC CỦA THIẾT BỊ QUANG TRÊN MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI (UAV) ỨNG DỤNG RAĐA QUANG | Hoàn | TNU Journal of Science and Technology

GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY CHO QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC CỦA THIẾT BỊ QUANG TRÊN MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI (UAV) ỨNG DỤNG RAĐA QUANG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 29/11/23                Ngày hoàn thiện: 23/02/24                Ngày đăng: 23/02/24

Các tác giả

1. Vũ Đức Hoàn Email to author, Trường Đại học Không quân
2. Trịnh Mạnh Hùng, Trường Đại học Không quân
3. Đặng Công Vụ, Học viện Phòng không - Không quân

Tóm tắt


Hiện nay máy bay không người lái (UAV) có rất nhiều chủng loại với cấu hình, kích thước, tính năng chiến kỹ thuật khác nhau và thực hiện nhiệm vụ không chỉ với mục đích thương mại mà còn được ứng dụng rộng rãi trong quân sự. Ví dụ, theo nhiệm vụ thực hiện có thể gồm máy bay không người lái trinh sát địa hình, giám sát, tình báo và cảm tử.v.v. Dựa trên lý thuyết và thực tế trong nước và thế giới đang ứng dụng trên hai cảm biến cho việc quan sát; nhóm tác giả đã nghiên cứu và phát triển thêm một số cảm biến để tăng độ tin cậy cũng như tính chính xác cho thiết bị, dựa trên lý thuyết quang điện tử khi đo tọa độ góc hoặc phạm vi tới mục tiêu trong quá trình làm nhiệm vụ. Bài báo đưa ra mô hình giải pháp đánh giá tính ổn định và độ tin cậy khi giải quyết bài toán trinh sát và đo đạc bằng thiết bị quang. Thực tế ứng dụng trong từng môi trường khác nhau thì phần quang học luôn có ưu điểm là tính chính xác và ổn định trong nhiệm vụ phát hiện mục tiêu, đo tọa độ góc và khoảng cách đến mục tiêu đã được giải quyết. Kết quả nghiên cứu này cung cấp một thiết bị có khả năng khắc phục hiệu quả quá trình quan sát và phát hiện các mục tiêu trên không và mặt đất với độ chính xác cao mà không cần điều chỉnh liên tục các góc. Ngoài phạm vi và tọa độ góc của mục tiêu cũng như bán kính, thì vận tốc chuyển động của thiết bị là một vấn đề cần tính tới trong quá trình nghiên cứu và khảo sát thực tế. 


Từ khóa


UAV; Thiết bị quang; Trinh sát; Quang học; Mục tiêu

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] D. H. Vu, Curriculum Electronic radio reconnaissance system using aircraft radar, Air Force air defense academy, (In Vietnamese), chapter 3, pp. 1-28, Hanoi 2022.

[2] P. I. Dunhic, G. S. Kondratenkov, and B. G. Tatarski, Aviation radar complexes and systems, textbook, (In Russian), Moscow, 2006, pp. 3-36.

[3] A. N. Aronzon, A. D. Belenkiy, V. N. Vasiliev, and M. E. Semenov, “Torque characteristics minimally redundant system electric motors-flywheels,” (In Russian), Journal Issues of Electromechanics. Proceedings of VNIIEM, vol. 13, pp. 116-125, Moscow, 2009.

[4] C. V. Dang, “Summary of adaptive controller ensure flight safety for small uavs in conditions of wind disturbance,” doctoral thesis, (In Vietnamese), Military Technical Institute, chapter 1, pp. 11-39, Hanoi, 2018.

[5] A. P. Pudovkin, Y. N. Panasyuk, and A. A. Ivankov, Fundamentals of antenna theory, textbook. Publishing house of State Educational Institution of Higher Professional Education TGTU, (In Russian), 2011, pp. 3-21.

[6] J. Gong, J. Yan, H. Hu, D. Kong, and D. Li, “Improved radar Detection of Small Drones Using Doppler Signal-to-Clutter Ratio (DSCR) Detector,” Drones, vol. 7, pp. 1-15, 2023, Art. no. 316.

[7] L. Miccinesi, A. Beni, and M. Pieraccini, “UAS-Borne radar for Remote Sensing: A Review,” Electronics, vol. 11, pp. 1-23, Italy 2022, Art. no. 3324.

[8] P. I. Dupnik, A. R. Ilchuk, and B. G. Tatar, Multifunctional radar systems, (In Russian), textbook. Manual for universities, chapter 2, pp. 11-40, Bustard Russian, 2007.

[9] V. B. Uspensky and O. K. Zvyagintsev, “Optimization of the structure of a redundant system uneven precision sensors,” (In Russian), Electronic National Technical University & quot; Kharkiv Polytechnic Institute" Institutional Repository (eNTUKhPIIR), udk 629.78, pp. 105-110, Ukraina, 2009.

[10] A. I. Ignatov, A. A. Davydov, and V. V. Sazonov, “The Analysis of Dynamic Capabilities of the Control Systems by the Spacecraft Built on the Basis of the Reaction Wheels,” (In Russian), Preprint, Inst. Appl. Math., the Russian Academy of Science, Moscow, 2005, pp. 1-12.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.9314

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved